Fremover kan der afholdes ét arrangement per weekend på Næsseslottet. Arkivfoto

Fremover kan der afholdes ét arrangement per weekend på Næsseslottet. Arkivfoto

Næsseslottet får delvis tilladelse til flere arrangementer: Naboerne skal høres igen

Ejeren af Næsseslottet har søgt om lov til at udvide brugen af den historiske bygning, så der fremover også kan afholdes private arrangementer. Politikerne planlægger at give tilladelse, men på særlige vilkår

Af
Anne Dahl Kristensen

ANSØGNING I dag er det primært kimen fra telefoner og forretningsorienterede samtaler, der bryder stilheden i den historiske slotsbygning, der ligger for enden af Dronninggårds Allé i Holte. Men meget tyder på, at det fremover også vil være ord som 'hurra' og 'længe leve', der kommer til at præge atmosfæren på Næsseslottet, der i dag fungerer som kontorhotel.

Ejeren af Næsseslottet, Stig Hølledig, har nemlig ansøgt kommunen om tilladelse til at udvide den eksisterende anvendelse af hovedbygningen i slottet, så det fremover også kan benyttes til lejlighedsarrangementer som eksempelvis bryllupper, konfirmationer og fødselsdage.

I forbindelse med ansøgningen har der været sendt en naboorientering ud, og i sidste uge behandlede medlemmerne af kommunens byplanudvalg sagen. Her valgte man at følge den indstilling, som lå fra forvaltningen, nemlig at give tillaldelse til udvidet brug - men dog på særlige vilkår.

"Vi har justeret på ejerens ønsker således, at der gives tilladelse til lidt mere, end man kunne før. Men vi fylder også ekstra vilkår på, eksempelvis at der ikke må være flere gæster, end der er etableret parkeringspladser til," siger Erik Mollerup (V), der er fungerende formand for byplanudvalget, imens Axel Bredsdorff (L) har orlov.

Naboer: Flere gener end fordele

Den førnævnte naboorientering har resulteret i mange indsigelser. Og som det også tidligere har været beskrevet i Rudersdal Avis har flere naboer i området været bekymret for, at den nye anvendelse af slottet ville resultere i støjgener og trafikkaos.

Blandt indsigelserne er en underskriftindsamling med 35 underskrifter, der repræsenterer 30 adresser omkring Dronninggårds Allé. Og foruden de allerede nævnte gener, påpeger borgerne i deres indsigelser flere andre årsager til, at de ikke mener, der bør gives tillaldelse. Det gælder blandt andet:

"De ansøgte arrangementer vil påvirke områdets karakter, fredfyldte natur og historiske kulturarv. (...) Naboer vil blive påvirket af gener fra råbende og feststemte gæster på vej til biler og parkering langs den del af vejstrækningen, der er uden fortorv. (...) Villaområdet omkring Dronninggårds Allé vil få forstyrret freden og roen på aftener og i weekender af hurtigt kørende taxaer," fremgår det af dagsordenen for mødet i byplanudvalget.

Ifølge Erik Mollerup er der blevet lyttet til alle indsigelserne, men der er også blevet set på indholdet i hver indsigelse.

"Jeg synes, vi er nået frem til en balanceret løsning. Vi er ikke gået hele vejen og har givet tilladelse til alt det ansøgte, men omvendt er vi nået frem til en form, der kan håndteres i lokalområdet, og som samtidig også honorerer den efterspørgsmål på arrangementer, som også findes blandt vores lokale borgere," siger Erik Mollerup og tilføjer:

"Vi er helt med på, at der ikke skal kunne rejses pavilloner i haven og være udendørs musik ved private arrangementer. Det er der heller ikke givet tilladelse til, og det er en forudsætning, at ejeren kan administrere det. Men omvendt har der også været rejst en række bekymringer om, at dyrelivet og lignende bliver forstyrret, og når vi så har talt med vedkommende nævner de mountainbikes og lignende, som forstyrrer i området. Men det har ejeren reelt ikke indflydelse på."

Èt arrangement per weekend

I dag har Næsseslottet tilladelse til at afholde 20 enkelt dag/-aftenarrangementer og fem arrangementer af op til tre ugers varighed indendørs. Derudover må der i dag afholdes et enkelt dag/-aftenarrangement, to weekendarrangementer og et arrangement af op til tre ugers varighed udendørs.

Men den nye tilladelse får Næsseslottet mulighed for fortsat at afholde de samme arrangementer, og derudover gives der tilladelse til, at der kan afholdes ét arrangement per weekend, som enten kan være kulturarrangementer, erhvervsrelaterede eller private arrangementer. Disse arrangementer skal afholdes indendørs.

Men intet er dog endeligt besluttet endnu. Med de politiske tilføjelser i forslaget, sende ansøgningen snarest i ny høring blandt naboerne i området. Derefter behandles sagen igen i byplanudvalget.

FAKTA

Det får Næsseslottet tilladelse til:

  At parkering til Næsseslottets aktiviteter alene kan ske på den etablerede parkeringsplads og i meget begrænset omfang langs adgangsvejen.

  Der tillades 4 større udendørs offentligt tilgængelige kulturarrangementer med kunst, musik og optræden som hidtil. Ved disse arrangementer kan græsplænen bag den etablerede parkeringsplads inddrages til parkering.

  Der tillades 25 indendørs offentligt tilgængelige kulturarrangementer som hidtil.

  På hverdage i tidsrummet 8 – 20 kan eksterne parter leje lokaler til møder, eller kursusvirksomhed i bygningen.

  Der er mulighed for ét arrangement pr. weekend. Dette kan være enten de offentlige kulturarrangementer, erhvervsrelaterede eller private lejlighedsarrangementer. Deltagerantallet er begrænset af den brandmæssige godkendelse af anvendelsen til arrangementer.

  Arrangementer skal afholdes indendørs. Dog kan velkomst og tidsafgrænsede dele af arrangementer holdes i haveanlægget nord for Næsseslottet.

  Der kan ikke opsættes pavilloner o. lign. ved lukkede arrangementer.

  De offentligt tilgængelige stianlæg i området skal respekteres og må ikke spærres ved afholdelse af arrangementer.

Publiceret 20 March 2019 11:00