Her til aften fremlægger strukturudvalget sine anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som herfra arbejder videre med en ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. Modelfoto.

Her til aften fremlægger strukturudvalget sine anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som herfra arbejder videre med en ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. Modelfoto. Chlorophylle - stock.adobe.com

Netop nu fremlægger strukturudvalget sine anbefalinger til ny skolestruktur

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal får her til aften overleveret de anbefalinger til en ny skolestruktur, som det særligt nedsatte strukturudvalg er nået frem til. Læs mere her

Af
Anne Dahl Kristensen

Tirsdag aften afleverer det særligt nedsatte strukturudvalg sine 10 anbefalinger til kommunalbestyrelsen, hvorefter det i første omgang bliver børne- og skoleudvalget, som arbejder videre med den nye skolestruktur.

Anbefalingerne bliver fremlagt ved et møde på Birkerød Skole, og anbefalingerne er resultatet af det arbejde i strukturudvalget, som blandt andet har omfattet seks ordinære møder, en minikonference og et borgermøde, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"Først og fremmest vil jeg gerne takke alle deltagere for et godt og konstruktur samarbejde. Jeg anerkender, at vi kunne have håbet på en mindre økonomisk bindende ramme for vores arbejde. Alle har imidlertid accepteret de vilkår, vi har arbejdet under," udtaler formanden for strukturudvalget, Jens Darket.

"Der har været enighed om nødvendigheden af at få skabt et solidt fagligt og økonomisk fundament for vores skoler og om, at målet uændret er den gode skole karakteriseret ved høj trivsel og gode faglige resultater. Denne enighed har været tydelig gennem hele opgaveudvalgets arbejde og afspejles også tydeligt i vores anbefalinger," fremgår det videre af udtalelsen i pressemeddelelsen.

Sammenlægninger i Holte og Birkerød

De 10 anbefalinger, som udvalget er nået frem til, er samlet i følgende overskrifter:

  Vision for skolerne

  Styrket udskoling

  Fokus på ledelse og medarbejdere

  Styrket skoleledelse

  Øget elevinvolvering

  Modelkriterier for en ny skolestruktur

  Masterplan for skoleområdet

  Stærke driftsfællesskaber

  Konsekvenser af nye skolestruktur

  Fortsat god proces

Hvert enkelt punkt er nærmere uddybet i det materiale, som nu bliver videregivet til politikerne.

Indtil videre er der ikke fremlagt nogle konkrete modeller for de enkelte skoler. Men det nævnes i bilaget med anbefalingerne, at man i tilfælde af skolesammenlægninger ønsker at prioritere at samle skolerne på én matrikel frem for på flere matrikler.

I tilfælde af, at man vil lægge skoler sammen, ønsker man altså ikke at eleverne fordeles på to skoler.

Samtidig nævnes det, at man undersøger muligheden for at udfase visse matrikler.

"Udvalget anbefaler, at børne- og skoleudvalget undersøger, om der kan sammenlægges skoler i Holte og Birkerød for at frigive bygningsmasse og eventuelt frigøre en matrikel," lyder det i anbefalingen, hvor det samtidig nævnes, at der skal indgå en beregning af totaløkonomien ved henholdsvis at lukke og udbygge samt nygge.

Styrket udskoling

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at to af de områder, som udvalget har haft fokus på, er behovet for en styrket udskoling og ønsket om at kunne fastholde nærhed og tryghed for eleverne, selv om udvalget også har skulle forholde sig til evt. sammenlægninger eller nedlæggelse af skoler.

Blandt andet fremlægges der et 'nærhedsprincip' i anbefalingerne:

"Afstanden til en skole er væsentlig, særligt i indskolingen, hvorfor der kigges på skolelukning og skolesammenlægning i de områder, hvor større grupper af elever fra hhv. 0-3. kl. ikke får mere end 2,5 km til skole, og 4.-9. kl. ikke får mere end 5 km til skole. Påvirkning af lokalmiljø skal inddrages," fremgår det af bilaget med anbefalinger.

"Særligt behovet for nærhed og tryghed har ligget alle medlemmer af udvalget på sinde - ikke mindst i forhold til eleverne i indskolingen. Det har været et gennemgående tema i vores diskussioner og fremgår også tydeligt i vores anbefalinger," siger Jens Darket i pressemeddelelsen.

"I forhold til eleverne i udskolingen har vores arbejde navnlig koncentreret sig om, hvordan vi kan skabe en vifte af forskellige tilbud, der imødekommer elevernes forskellige interesser, behov og forudsætninger," tilføjes det.

Børne- og skoleudvalget skal nu arbejde videre med skolestrukturen i Rudersdal Kommune på baggrund af anbefalingerne.

Det er aftalt, at forslaget til ny skolestruktur bliver sendt i offentlig høring fra 12. juni til 16. september.

Det endelige forslag forventes endeligt vedtaget på kommualbestyrelsens møde 9. oktober 2019.

Publiceret 26 March 2019 18:05