Borgere skal have lov til at købe ekstra hjemmehjælpsydelser hos kommunen udover den hjælp, de er visiteret til, mener Rudersdals borgmester. Modelfoto:

Borgere skal have lov til at købe ekstra hjemmehjælpsydelser hos kommunen udover den hjælp, de er visiteret til, mener Rudersdals borgmester. Modelfoto: StockPhotoPro - stock.adobe.com

Ive: Ekstra hjælp til rengøring skal kunne købes af kommunen

Borgere skal have lov til at købe ekstra hjemmehjælpsydelser hos kommunen udover den hjælp, de er visiteret til, mener Rudersdals borgmester.

Af
Anders Dall

Står det til Rudersdals borgmester Jens Ive (V) bør kommunerne have mulighed for at indføre brugerbetaling i tillæg til de basale kommunale hjemmehjælpsydelser. Det skal ske ud fra den betragtning, at borgeren hos kommunen skal have mulighed for at betale for eksempelvis rengøring, der ligger ud over det visiterede basisniveau.

”Vi gør det, at vi visiterer til samme basale og ordentlige hjemmeplejeydelse. Så er der tit og ofte hos nogle af vores borgere et ønske om et andet niveau, og vi vil gerne kunne sige, at hvis du vil have en time til, så sætter vi en time mere på,” siger Jens Ive og uddyber:

”Det hele bunder i, at det vi vil beskytte er den ældre borger, der har et stort behov. For eksempel der hvor vi kommer 6-8 gange i døgnet, hvor der er meget personlig pleje. Det er vores svageste ældre, vi gerne vil fokusere på.”

Borgmesteren henviser til, at kommunerne før 2003 havde friere rammer på hjemmehjælpsområdet til at lave individuelle aftaler med borgeren. Det gav ifølge borgmesteren mening, fordi borgerne har forskellige behov og forskellige forventninger til serviceniveauet, og det er de aftalerammer, Jens Ive gerne vil have tilbage.

”Det hele går ud på at afstemme ønsker, forventning og serviceniveau med borgerne, og dem der kan bidrage lidt, de gør det, så vi kan blive ved med at have et højt serviceniveau,” siger Jens Ive.

Private leverandører

I nabokommunen Lyngby-Taarbæk peger borgmester Sofia Osmani (K) på, at ældre borgere, der ønsker ekstra rengøringshjælp, allerede kan købe den ydelse hos en privat leverandør.

”Det er sådan i dag, at mange velstillede pensionister vælger at løse de her problemer selv. Så kan vi koncentrere os om dem med størst behov,” siger Sofia Osmani.

Borgmesteren mener derfor ikke, at kommunen skal ind og være en konkurrent til det private marked, når det handler om ekstra hjemmehjælp.

”Borgere, der kun er visiteret til rengøring, har gode muligheder for at vælge en privat leverandør og dermed tilkøbe ekstra hjælp. I de tilfælde mener jeg ikke, at det er kommunens opgave at levere ekstra ydelser, udover det der er nødvendigt i forhold til borgerens fysiske formåen, og den servicestandard vi har lagt i kommunen. For borgere, der også modtager personlig pleje, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at finde en privat leverandør - og i de tilfælde kan en tilkøbsordning måske give mening.”

Publiceret 27 March 2019 11:00