Lokalplanområdet. Foto: Lokalplan 265

Lokalplanområdet. Foto: Lokalplan 265

Byggeriet af plejehjemmet på de røde baner tæt på

Onsdag vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen i Rudersdal at godkende den lokalplan, der skal bane vejen for et friplejehjem på de røde baner.

For snart to år siden besluttede et flertal af kommunalbestyrelsen i Rudersdal at vedtage den kommuneplan, som muliggjorde, at der kunne bygges et friplejehjem ved siden af Skovlyskolen på det område, der blandt mange kaldes for 'de røde baner'.

Det var en beslutning, der i sin tid vakte stor protest blandt borgere i Paradiskvarteret i Holte, der omkranser Skovlyskolen og de røde baner. Dengang skete vedtagelsen i kommunalbestyrelsen derfor også med fremmøde af utilfredse borgere.

I onsdags var der også utilfredse borgere mødt op til kommunalbestyrelsesmødet. Men denne gang var det ikke plejehjemsbyggeriet de protesterede imod, men derimod den forestående nye skolestruktur.

Tiden vil vise, om de kommende beboere på det nye plejehjem, fortsat vil have Skovlyskolen som nabo. Eller om der sker ændringer for den i forbindelse med den nye skolestruktur.

Til gengæld rykker plejehjemsbyggeriet nu et stort skridt nærmere sin realisering.

Godkendt af flertallet

Onsdag besluttede et flertal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer nemlig, at godkende det fremlagte lokalplanforslag for området samt et tillæg til kommuneplanen, som derfor nu sendes i otte ugers høring.

Liberal Alliance bad om at få punktet til afstemning.

"Vi har hele vejen igennem været imod dette projekt, og det er vi stadig. Derfor skal jeg bede om at få punktet sat til afstemning," lød det onsdag fra Elisabeth Ildal (LA).

Jacob Jensen fra Enhedslisten var enig med Ildal og stemte også imod, men den øvrige kommunalbestyrelse (R,S,V,K og L) godkendte lokalplanen.

Defineret af vinderprojektet

Som før nævnt vedtog kommunalbestyrelsen allerede i juni 2017 kommuneplanen, der muliggjorde projektet med et privat plejehjemsbyggeri.

I efteråret 2018 har projektet været sendt i offentligt udbud, og Rudersdal Kommune har indgået en aftale om salg af lokalplanområdet med henblik på opførelse af 72 plejeboliger.

Det er køberne, som har anmodet om en lokalplan, der muliggør gennemførelse af det projekt, som vandt udbuddet. Ved samme lejlighed laves der et tillæg til kommuneplanen.

"Lokalplanforslaget er ikke i sin fulde ordlyd i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, idet bebyggelsen efter kommuneplanen maksimalt må være i én etage. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør bebyggelse i to etager. Baggrunden for dette er et ønske om at skabe et samlet plejehjemsbyggeri, hvor der ved at bygge dele af plejehjemmet i to etager også bliver plads til grønne friarealer, beplantning og et stiforløb, som vil være åbent for offentligheden," fremgår det af dagsordenen for mødet i kommunalbestyrelsen.

Lokalplanforslaget gør det muligt at bygge plejehjemmet i to etager i den nordligste del af området, imens der må bygges i én etage i den øvrige del. Samtidig specificeres det, at bygningen i én etage maksimalt må være seks meter høj , imens bygningen i to etager maksimalt må være 8,5 meter høj.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering i sagen.

Kontaktudvalget bevares

På grund af de mange protester og fremsatte bekymringer i forbindelse med projektet, blev der tidligere nedsat et kontaktudvalg, som har haft mulighed for at kommentere på projektet og processen undervejs.

Kontaktudvalget har bestået af grundejerforeninger, naboer og repræsentanter for skole og daginstitutioner. Og de får fortsat mulighed for at give deres mening til kende.

"Forvaltningen har meddelt kontaktudvalget, at udvalget vil blive indkaldt i høringsperioden således, at udvalget vil få lejlighed ti lat stille uddybende spørgsmål og drøfte lokalplanforslaget inden afgivelse af høringssvaret. Kontaktudvalget fortsætter frem til byggeriets færdiggørelse," lyder det i dagsordenen.

Både lokalplanforslaget samt tillæg til kommuneplan er sendt i høring frem til 24. maj 2019.

Publiceret 04 April 2019 11:30