Falkens bolig placeret i et af de tre egetræer, der står i en lille gruppe på Nørrevangssletten. Pressefoto

Falkens bolig placeret i et af de tre egetræer, der står i en lille gruppe på Nørrevangssletten. Pressefoto

Tårnfalke er flyttet i etværelses bolig med udsigt i Birkerød

På Nørrevangssletten i Birkerød har et falkepar fået tag over hovedet, og måske er der unger på vej

Hvis man går tur på Nørrevangssletten, det åbne areal mellem Byagervej og Nørrevang i Birkerød, vil man måske lægge mærke til, at der nu sidder en meget stor fuglekasse oppe i et af de tre store egetræer. Hvad er nu det?

En beboer på Nørrevang henvendte sig for nylig til Jens Erik Sørensen, som repræsenterer DOF (Dansk Ornitologisk Forening) i Rudersdal. Det drejede sig om en tårnfalk, en lille rovfugl, som holder til på en gesims på en af Nørrevangs toetages blokke, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Et spændende naboskab, men det kan også give noget griseri. En løsning kunne være at tilbyde fuglene en bedre bolig end den smalle gesims, et sted i nærheden.

Falkene vil derved have bedre mulighed for at opfostre et kuld unger. Der er sikkert mus nok på Nørrevangssletten til at ernære dem.

Yngetiden nærmer sig

Landskabsforvalter Michael Wessing, Rudersdal Kommune, greb ideen og lovede hjælp til at sætte den 16 kilo tunge kasse op. Kassen blev hurtigt skaffet fra DOFs butik på Vesterbrogade og sat op snart efter med et lag flis i bunden.

Det hastede lidt, da foråret jo er fuglenes yngletid.

Foreløbig ser redekassen ud til at være en succes, både hannen og hunnen sidder noget af tiden i kassens åbning eller i trækronen ovenover, når de ikke har travlt med at fange mus.

Fremmede tårnfalke bliver smidt på porten - ingen tvivl om, at de har taget boligen til sig. De vil forhåbentlig lægge æg her i april, og i forsommeren kan vi håbe på, at se måske fire-fem unger kigge ud over kanten på kassen. Det er det, man kalder bynær natur, fremgår det videre af pressemeddelelsen.

Tårnfalke er ikke specielt sky, men i denne situation er de nok lidt følsomme for forstyrrelse, så det er bedst at holde lidt afstand, så de ikke bliver stressede, lige før de skal til at yngle.

adk

Publiceret 05 April 2019 10:00