Det er det mørkegrønne område, der fremover bliver en del af Dyrehaven.

Det er det mørkegrønne område, der fremover bliver en del af Dyrehaven.

Vedtaget: Dyrehaven vokser med en fjerdedel og kommer helt ud til Skodsborgvej

Dyrehaven nord for København kan fejre sin 350 års fødselsdag med nyheden om en markant udvidelse

Den 1. april kunne elever fra 4. klasse på Nærum Skole sammen med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fejre Dyrehavens 350 års fødselsdag ved at offentliggøre, at Jægersborg Hegn fremover bliver en del af Dyrehaven, når området over de kommende år bliver udlagt til urørt skov. Det betyder, at Dyrehaven bliver en fjerdedel større, og hjortene får dermed glæde af hele 225 hektar ekstra. Dyrehaven er en af Danmarks største attraktioner med omkring syv millioner besøgende, der årligt lægger vejen forbi.

"Dyrehaven er et nationalt ikon, hvor de græssende hjorte har sørget for, at turister og danskere kan nyde en særlig rig natur. Nu får vi et større sammenhængende naturområde, hvor endnu flere træer får lov til at blive rigtig gamle, falde sammen og blive liggende i skovbunden, mens dyrene får endnu mere plads at boltre sig på. Det er en kæmpe gave, vi giver videre til både naturen og generationerne efter os," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Jægersborg hegne indlemmes

Konkret bliver den sydlige del af Jægersborg Hegn, som indtil 1832 var en del af Dyrehaven, igen indlemmet. Dermed vokser Dyrehaven fra 1.000 hektar til 1225 hektar. Ved også at slippe hjortene løs i Jægersborg Hegn, vil de holde træer og buske tilbage og skabe lys og dynamik til gavn for sjældne svampe, fugle, insekter og planter.

Udvidelsen af Dyrehaven er et af initiativerne i de første 16 forvaltningsplaner for de i alt 45 skove, der skal overgå til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Samlet set vil det mere end fordoble arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer, så der i alt er ca. 22.800 hektar.

Forvaltningsplanerne bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger. Forud for høringen har Naturstyrelsen inddraget brugerråd og borgere lokalt samt fået anbefalinger fra en erhvervs-ph.d. og forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De resterende forvaltningsplaner bliver sendt i høring senere på året. Læs mere om forvaltningsplanerne.

/sig

Fakta om udvidelse af Dyrehaven

  Jægersborg Dyrehave har årligt omkring syv mio. besøgende.

  Den sydlige del af Jægersborg Hegn skal indlemmes i Dyrehaven nord for København. Området var tidligere indtil 1832 en del af Dyrehaven. Dermed vokser Dyrehaven fra 1.000 hektar til 1225 hektar og slutter i nordlig retning ved Skodsborgvej i stedet for ved Raadvad og Mølleåen.

  Udvidelsen af Dyrehaven sker senest i 2026, hvor Jægersborg Hegn er endeligt udlagt som urørt skov.

  Dyrehaven er et af de steder i Danmark, hvor der findes det største samlede antal sjældne arter på et afgrænset areal.

  Der har været græssende hjorte i Dyrehaven siden 1670. Der er omkring 2.100 stykker hjortevildt i Dyrehaven i dag. Efter udvidelsen skal der være omkring 2.500.

  Der er afsat 0,9 mio. kroner årligt til driften af udvidelsen.

Publiceret 11 April 2019 11:00