Livskvaliteten er i højsædet på Plejecenter Sjælsø. Foto: Anne Dahl Kristensen

Livskvaliteten er i højsædet på Plejecenter Sjælsø. Foto: Anne Dahl Kristensen

"Livet går ikke i stå, når man kommer på plejehjem"

Fordommene om et liv på plejehjem står i kø i mange borgeres bevidsthed, og mange ønsker slet ikke at tilbringe sine sidste dage i disse rammer. Men lever fordommene op til virkeligheden? Vi har besøgt plejecenter Sjælsø i Birkerød for at få det spørgsmål besvaret

Af
Anne Dahl Kristensen

Borgere, der er så dårlige, at de sygner hen i deres lejlighed. Ensomhed. Og medarbejdere, der ikke beskæftiger sig med ret meget andet end at skifte ble på de ældre borgere.

Det er nogle af de fordomme, som i manges bevidsthed følger med tanken om livet på plejehjem. Men er det virkelig sådan, det forholder sig på de lokale plejecentre?

Forhåbentlig ikke. For ifølge den seneste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune vil man i de kommende år opleve en markant stigning i antallet af borgere over 80 år.

Ifølge forudsigelsen vil denne gruppe af borgere vokse med 1.700 personer i årene frem til 2031. I befolkningsprognosen fra 2018 lød forudsigelsen samtidig, at næsten hver tredje borger i Rudersdal i 2030 vil være over 60 år.

Dermed vil flere og flere ældre også skulle tilbringe deres sidste tid på et af kommunens plejehjem.

Et arbejde med mening

Heldigvis er fordommene ikke noget, som de mennesker, der rent faktisk befinder sig på plejecentrene, kan genkende.

I en anden artikel her i avisen kan man læse om 93-årige Gudrun Winther, som i mange år frygtede plejehjemmet, men som nu ønsker, at hun var flyttet ind tidligere. Og personalet på Plejecenter Sjælsø kan da heller ikke genkende de knap så flatterende beskrivelser af deres arbejdsområde.

"Plejecenteret bliver mange steder italesat negativt. Jeg oplever det selv, når jeg sidder i et selskab og fortæller, at jeg arbejder på et plejehjem. Så tænker folk straks 'nå', og ved ikke rigtig, hvad de skal sige. Det samme gælder for de ældre borgere og deres pårørende, inden de kommer hertil. Men når de så rent faktisk flytter ind, oplever vi en helt anden reaktion fra dem. Mange bliver rigtig glade for det," fortæller Charlotte Buchwald, der er centerleder på Plejecentret Sjælsø og tilføjer:

"Vi hører også, at det kan være lavstatus at arbejde på et plejecenter. Men vi synes ikke, det er rigtigt. Når man først er i gang, og har fundet ud af, hvor man kan sætte ind og hjælpe et andet menneske. Så går man hjem med en følelse af, at man har gjort noget godt for et andet menneske, som på grund af ens indsats føler sig tryg og glad. Og set herfra er det arbejde altså et arbejde, der giver virkelig meget mening."

Længst muligt i eget hjem

Sammen med Dorthe Liljengren, der er leder af daghjemmet på Sjælsø, vil centerlederen derfor gerne slå et slag for at mane flere fordomme til jorden. For som de selv siger, så er livet ikke slut, når man kommer på plejecenter.

"Vi siger ikke, at alle ældre mennesker skal på plejecenter. For det er slet ikke tilfældet. Målet er fortsat, at borgere skal blive så længe som muligt i deres eget hjem. Men når man ikke længere kan det, skal man altså ikke være så ked af det eller bange for at komme på plejecenter, for man får faktisk en god behandling, og de fleste ældre er meget glade for beslutningen, når de først kommer hertil," forklarer Charlotte Buchwald.

Det handler om, at borgerne oplever at blive aflastet i de praktiske gøremål, som de ellers selv skulle stå for i eget hjem. Ligesom de oplever at få støtte til deres fysiske plejebehov eller psykiske udfordringer.

Et af de vigtigste pejlemærker for personalet på Plejecenter Sjælsø er nemlig at finde frem til netop det, der giver livskvalitet for den enkelte borger. Uanset om vedkommende er 60 eller 100 år. Og uanset om vedkommende har brug for fysisk eller psykisk støtte.

Det handler om livskvalitet

Redskabet til at nå i mål er blandt andet, at der udarbejdes handleplaner for hver enkelt borgere på stedet.

"Det gælder for alle, også dem, der er meget dårlige, og som ikke selv kan udtrykke sig om deres ønsker. I de tilfælde bliver der tale om et samarbejde med de pårørende. Men det handler om at finde ud af, hvad hver enkelt borger har brug for, så de får en god dag og oplever livskvalitet. Nogle siger, at de gerne vil lære noget nyt. Andre vil gerne gå til gymnastik, og andre har det bedst med at være hos sig selv i deres lejlighed, men føler en tryghed ved at vide, at de altid kan kalde på hjælp," forklarer Dorthe Liljengren.

"Vores vigtigste mål er, at beboerne føler, at deres livskvalitet er så god som muligt. Vi siger ikke, at den bliver lige så god som derhjemme. Nogle synes, der sker et tab af livskvalitet og andre føler omvendt, at de får en bedre livskvalitet. Men ved at have fokus på den enkelte borger skal vi hvert fald finde frem til, hvad der er vigtigt i deres liv," tilføjer centerleder Charlotte Buchwald.

For det skal helst kun være de fysiske rammer, der ændrer sig, når man som borger flytter på plejecenter.

"De ældre borgere har levet et helt liv, hvor de har udrettet ting, set produkter blive skabt, og de har været noget for nogen. Det skal de selvfølgelig også her, og derfor er der også flere beboere, der har det rigtig godt med at have faste aktiviteter i løbet af hverdagen," fortæller Dorthe Liljengren.

Hverdagen opretholdes

Derfor er der også tilknyttet eksempelvis en frisør og fodterapeut til plejehjemmet. Det handler kort sagt om, at beboerne skal kunne opretholde så stor en del af deres hverdag i lokalsamfundet som tidligere.

Under en gåtur rundt på plejecentret møder vi en borger, der lytter til musik. En gruppe kvinder er i gang med at træne både åndedræt og muskler i samarbejde med fysioterapeuten på stedet. Nogle får sig en kop kaffe. Nogle nyder, at solen titter frem, og har placeret sig under solstrålen i den udendørs gårdhave, selvfølgelig godt pakket ind i tæpper. Og andre er i gang med praktiske gøremål i vævestuen.

Vi møder blandt andet Gudrun Winther, som giver stof til eftertanke.

"Har du set, hvor flot det træ er," siger hun og peger på et træ i gårdhaven, der står i sin bare vinterbeklædning uden blade på grenene.

De små glæder i livet

Tænk, hvis man ind imellem faktisk tog sig tid til at sætte sig og beundre naturens rigdom. Bare et øjeblik. Det gør Gudrun. Og netop de små glæder er vigtige på Plejecentret Sjælsø.

"Tiden og livet går ikke stå, når man kommer på plejecenter. Men det er vores opgave at sikre, at der sker noget i løbet af dagen, som giver livskvalitet. Der er de forskellige plejeopgaver, som skal varetages i løbet af morgenen, men efter kl. 10 må der til gengæld gerne ske noget, som minder om de aktiviteter, man ville udføre i ens normale hverdag," fortæller Dorthe Liljengren.

På Plejecenter Sjælsø er der også indført 'hilsepligt'. Man siger pænt goddag til hinanden, når man møder folk på gangene. Man har respekt for hinanden og bidrager til at opretholde et godt miljø på stedet. Og så nyder man de festlige stunder.

"Vi har lige haft Keld og Hilda på besøg. Men det behøver ikke altid at være de store begivenheder. Da håndboldherrerne vandt VM i januar, fik vi serveret guldmedalje-kødboller i karrysov til middag. Og for et par år siden fik vi en stor arv fra en beboer på 800.000 kr, som kun måtte bruges på fest og glæde, for det er jo det, der betyder noget," forklarer Charlotte Buchwald.

Ikke enestående

Hverken Charlotte Buchwald eller Dorthe Liljengren mener, at Plejecenter Sjælsø adskiller sig fra andre plejehjem i Rudersdal Kommune.

"Jeg tør godt sige, at vi er repræsentative. Vi har selvfølgelig vores egen stil i forhold til de øvrige plejecentre. Men vi er jo underlagt de samme lovgivningsmæssige krav som alle andre," siger Charlotte Buchwald.

Alle beboere på stedet er visiteret til en plads, fordi de har behov for støtte i en eller anden grad. Men de behov kan variere en del.

"Et plejecenter er i dag ikke et alderdomshjem, som det var i gamle dage. Der kommer ikke nogen her, som ikke er visiteret. Man skal have brug for plejen. Men det kan skyldes mange ting, eksempelvis fysisk pleje eller psykisk pleje, så man sikrer at folk ikke bliver ensomme og glemmer at spise og drikke. Så man kommer her ikke kun, når man er så dårlig, at man ingenting kan," tilføjer Charlotte Buchwald.

Plejecenter Sjælsø modtog for nylig en ny donation fra sønnen til en afdød kvinde i Birkerød, som donerede alle moderens kunstværker til plejehjemmet. De er nu hængt op på stedet og er endnu et eksempel på et tiltag, der skaber livsglæde for beboerne, når de hver dag kan se på kunsten.

Publiceret 17 April 2019 10:30