Der bliver nu gjort noget ved den hullede kantsikring ned til Søllerød Sø ved Søengen. Nyt træ og en fiberdug skal sikre kanten bedre, forklarer Peter Bjørno Jensen, der er driftschef i Rudersdal Kommune. Foto: Ann-Beth Frederiksen

Der bliver nu gjort noget ved den hullede kantsikring ned til Søllerød Sø ved Søengen. Nyt træ og en fiberdug skal sikre kanten bedre, forklarer Peter Bjørno Jensen, der er driftschef i Rudersdal Kommune. Foto: Ann-Beth Frederiksen

Kommunen udbedrer rådden kantsikring

Det hullede træværk, der skal sikre kanten ned til Søllerød Sø ved Søengen, skal skiftes ud

Af
Anders Dall

Der er forbedringer i vente langs kanten ned til Søllerød Sø ved Søengen. I sidste uges avis beskrev en lokal borger området som usikkert med løse brædder og vandhuller, som forbipasserende kan falde i, fordi træværket langs kanten er hullet.

Hos Rudersdal Kommune er man opmærksom på problemet, og kommunen satte onsdag før påske en afspærring op langs kanten. Det gjorde man af sikkerhedsmæssige årsager, forklarer driftschef Peter Bjørno Jensen fra Rudersdal Kommune.

Ny kantsikring

Han forklarer, at kommunen betragter det som en hasteopgave og har taget kontakt til en entreprenør, der skal stå for opgaven med at sikre kanten, hvor træet foruden at være hullet også er råddent. Det skal derfor fjernes og erstattes med nyt træ samt en fiberdug, der skal sørge for, at bølgerne ikke kommer ind og tager grus med ud i søen og på den måde eroderer bredden. Derudover skal hullerne fyldes med jord og grus, forklarer Peter Bjørno Jensen. Han forventede tirsdag i denne uge, at den nye kantsikring er etableret inden for 14 dage.

Han peger på, at årsagen til den hullede kantsikring formentlig hænger sammen med de bølgeslag, der rammer kanten og har fået det yderste af bredden til at erodere.

Driftschefen opfordrer samtidig folk til at respektere afspærringen ved kanten.

”Der er nogen, der har sat det ind til siden. Vi har været ude og sætte det ud (til kanten, red.) igen, og så er der nogen, der har sat det ind igen,” fortæller Peter Bjørno Jensen.

Publiceret 25 April 2019 11:00