Et nyt samarbejde mellem Rudersdal Kommune, DN, Birkerød Vand og Novafos skal sikre, at Rudersdal bliver en pesticidfri kommune. Pressefoto

Et nyt samarbejde mellem Rudersdal Kommune, DN, Birkerød Vand og Novafos skal sikre, at Rudersdal bliver en pesticidfri kommune. Pressefoto

Nyt samarbejde skal mindske brugen af pesticider i Rudersdal

Et nyt samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Danmarks Naturfredningsforening skal skabe initiativer, der mindsker brugen af pesticider

Af
Anne Dahl Kristensen

"Den bagvedliggende tanke er, at det er folks eget grundvand, der bliver forurenet. Det vand, som de selv drikker fra hanerne, og som deres børn og børnebørn skal have fra hanerne. Så der er al mulig grund til at sige stop."

Sådan lyder ordene fra borgmester Jens Ive (V).

Det handler om pesticider, og om hvordan man undgår flere af de forurenende stoffer i vores grundvand.

Som tidligere omtalt i Rudersdal Avis er der nemlig konstateret pesticidrester i grundvandet mange steder i landet. Også i Rudersdal.

Det fortalte formanden for Birkerød Vandforsyning i et læserbrev tidligere på året, hvori han også opfordrede til at indføre et generelt forbud mod brugen af pesticider.

Men det er ikke lovligt at indføre sådan et forbud, forklarer Jens Ive. Derfor er der tænkt i alternativer.

Borgmesteren og formanden for miljø- og teknikudvalget har derfor holdt møde med formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal og hele Vandgruppen fra foreningen, hvori formanden for Birkerød Vandforsyning også sidder.

Fælles fodslag

"Det var et meget positivt møde, hvor vi kunne konkludere, at målet er klart: Rudersdal skal være en pesticidfri kommune. De kommunale arealer, som kommunen selv drifter, er allerede uden brug af pesticider. Men nu skal vi også have de udlejede kommunale arealer med, og vi skal have de private til at stoppe med at bruge pesticider," lyder det fra borgmesteren.

Udvalgsformanden er enig.

"Det tegner vældig positivt, at vi sammen kan begynde at se på, hvordan vi gør Rudersdal til en pesticidfri kommune. Vi kan ikke sætte forbud op for grundejerne. Men vi kan på forskellige måder italesætte over for borgeren, at det er den vej, vi gerne vil, og at vi ønsker deres hjælp til at nå målet," siger Court Møller (R), formand for miljø- og teknikudvalget.

Men hvilke initiativer drejer det sig om?

Det kommer blandt andet til at handle om informationskampagner med oplysninger om de stoffer, der er kilde til forureningen.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man også begejstret for det nye samarbejde.

"Vi synes, det er fantastisk, og vi er meget glade for den positive dialog, som vi har haft med kommunen. Det lader til, at begge parter er på samme side i denne sag, og vi glæder os til at komme i gang," siger Annette Plesner fra Danmarks Naturfredningsforening.

Miljø- og teknikudvalget i Rudersdal Kommune får sagen på dagsordenen for at drøfte, hvad man kan gøre for at stoppe brugen af pesticider.

"Jeg tror, at rigtig meget af det her handler om oplysning. Vi skal blive klogere på, hvad der er, vi gør. For vi har formentlig alle brugt pesticider på et eller andet tidspunkt, fordi det er hurtigere og nemmere. Men når vi forstår, at den nemme løsning også har alvorlige konsekvenser, tror jeg, at vi finder gasbrænderen frem," siger Jens Ive.

Der er foreløbig ingen grund til bekymring med hensyn til drikkevandet i Rudersdal. Men derfor skal der alligevel handles nu, mener borgmesteren.

Handling nu

"Forureningen er under kontrol i Rudersdal. Men det betyder ikke, at det automatisk bliver ved med at være det. Der er kommet nye stoffer til fra eksempelvis træbehandlingsmidler, som siver ned i vandet hurtigt, og som gøre det meget dyrt at rense vandet," siger Jens Ive.

Men hvorfor har man så ikke gjort noget tidligere, kan man fristes til at spørge.

"Vi troede, at vi havde situationen under kontrol, og der er i mange år blevet sagt, at det her ikke ville forurene grundvandet. Men vi kan jo se nu, at det ikke passer. Og ingen havde forudset problematikken med, at de træbeskyttende midler ville forurene i det omfang, som vi ser nu," siger Jens Ive.

Publiceret 06 June 2019 10:30