Forslaget til ny skolestruktur sendes nu i høring. Modelfoto

Forslaget til ny skolestruktur sendes nu i høring. Modelfoto Chlorophylle - stock.adobe.com

Forslag til ny skolestruktur sendes i høring: Det er nu, du kan komme med dine kommentarer

Børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune vedtog onsdag det forslag til ny skolestruktur, som der arbejdes videre med. Forslaget, som indebærer fire sammenlægninger af skoler, er i høring frem til 16. september

Af
Anne Dahl Kristensen

Igennem det sidste år er der i Rudersdal Kommune blevet arbejdet på at udforme forslag til en ny skolestruktur.

Nu ligger forslaget klar, og medlemmerne af børne- og skoleudvalget besluttede onsdag at godkende de fremlagte planer, så forslaget kan sendes i høring.

Som tidligere omtalt i Rudersdal Avis går forslaget på, at man fire steder i kommunen vil sammenlægge skoler, ligesom man i Holte vil ændre i skoledistriktet. Konkret betyder det:

  • Sammenlægning af Vangeboskolen og Nærum skole til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Dronninggårdsskolen og Ny Holte skole til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Toftevangskolen og Bistrupskolen til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Høsterkøb skole og Sjælsøskolen til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse

Herudover foreslås en ændring af Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter.

Sammenlægninger og distriktsændringer vil være gældende fra 1. august 2020.

"Lytter til alle"

Det var et enigt børne- og skoleudvalg, som onsdag vedtog forslaget. Høringsperioden varer frem til 16. september, og indtil da, er det derfor muligt for alle at sende deres kommentarer i et høringssvar til kommunen.

Baggrunden for den nye struktur er økonomi. Ifølge politikerne har kommunens skoler i de seneste år været udfordret af et faldende elevtal, som forringer skolernes økonomi. Derfor forsøger man med den nye struktur at sikre, at der fremover kan sikres klasser med flere elever i.

Rudersdal Kommune har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med høringsforslaget, og i den udtaler formanden for børne- og skoleudvalget, Daniel E. Hansen følgende:

"Børne- og Skoleudvalget er meget optaget af at udvikle og forbedre skoletilbuddet i Rudersdal, så vi får skabt en god skole for alle. Det kræver en moderne skole med tidssvarende faciliteter og allervigtigst en skole, der også kan tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. Det her er en beslutning, som påvirker mange. Jeg glæder mig over, at et enigt Børne- og Skoleudvalg står bag forslaget. Og vi glæder os til den kommende høringsperiode, hvor vi vil lytte til og tage imod gode råd og kommentarer fra alle,"

Ny udskoling og ændring i ledelsen

Børn, der går på en skole, der skal sammenlægges, vil som minimum blive gående på deres nuværende skole frem til udskolingen. Børne- og skoleudvalget vil til efteråret beslutte, hvordan udskolingen på de nye, sammenlagte skoler bedst muligt organiseres.

I forlængelse af Skolestrukturudvalgets anbefalinger, er målet at skabe en bedre udskoling. En udskoling der i højere grad kan støtte elevernes forskellige interesser og behov, skabe stærke faglige miljøer og faciliteter - samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Forslaget til ændret skolestruktur og ændring af skoledistrikter bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og på de enkelte skolers hjemmesider. Der bliver også inviteret til borger- og forældremøder i august.

Forslagene er i høring frem til den 16. september 2019. Herefter vil børne- og skoleudvalget behandle dem igen med henblik på vedtagelse i kommunalbestyrelsens sidst i oktober.

Når der er truffet beslutning om en skolesammenlægning, skal økonomiudvalget tage stilling til udpegning af skoleledere. Det er også foreslået, at der etableres et sammenlægningsudvalg af skolebestyrelserne på de sammenlagte skoler. Der bliver afholdt valg til de nye skolebestyrelser i maj 2020

Publiceret 13 June 2019 11:00