Business People Planning Strategy Analysis Office Concept

Business People Planning Strategy Analysis Office Concept Rawpixel.com - stock.adobe.com

Ny planstrategi på vej: Sådan skal Rudersdal Kommune udvikles

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune arbejder med en ny strategi og vision for kommunens udvikling – den såkaldte planstrategi

Planstrategien er en af de første opgaver, den nyvalgte kommunalbestyrelse satte i gang. Der er tale om en strategi, som på den ene side er et lovkrav, og som på den anden side også er en mulighed for at sætte det lange lys på navnlig i forhold til den overordnede fysiske udvikling af kommunen.

I planstrategien skal kommunen også tage stilling til, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune forventer en fuld revision af kommuneplanen i lighed med tidligere kommuneplaner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Offentlig høring før vedtagelse

Arbejdet med den nye planstrategi begyndte allerede sidste sommer, og i efteråret blev der afholdt fire offentlige dialogmøder, der stillede skarpt på en række temaer:

  • Borgere og boliger
  • Levende bymiljøer
  • De smukke omgivelser
  • Vand som et aktiv
  • Plads til erhverv
  • Sundhed for alle

Nu er arbejdet ved at være så langt, at forslaget til ny planstrategi kan offentliggøres fra 1. juli 2019.

Herefter vil der være en periode frem til 9. september, hvor det er muligt for borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede at kommentere på strategien.

Planstrategien forventes endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

Viderefører strategi og hæver ambitionsniveau

Planstrategien tager afsæt i, at hele hovedstadsområdet står over for en meget stor befolkningstilvækst i de kommende år. Der bliver stadig flere ældre, der har behov for pleje og omsorg, klimaforandringerne kommer til at påvirke alle stadig mere, de lokale bymiljøer udfordres af øget internethandel, og stadig flere af kommunens borgere, unge som ældre, har udfordringer med den mentale sundhed.

"I kommunalbestyrelsen ønsker vi at imødegå disse udfordringer med afsæt i de mange eksisterende styrker og kvaliteter, som er i Rudersdal. Først og fremmest vil vi skærpe vores profil som den grønne kommune, og vi vil bygge videre på en lang tradition for en stabil, men begrænset vækst i befolkningsudviklingen. Det giver os mulighed for at håndtere udfordringerne med fortsat at levere en god kommunal service for børn, unge og ældre," siger borgmester Jens Ive (V) i pressemeddelelsen.

Planstrategi 2019 viderefører kommunalbestyrelsens langsigtede strategi, hæver ambitionsniveauet og forholder sig konkret til en række aktuelle, samfundsmæssige udfordringer.

Planstrategi i ny digital udgave

Planstrategien bliver denne gang udarbejdet i digital form og kan derfor tilgås direkte fra kommunens hjemmeside. Den digitale form giver en række forbedrede muligheder for brugerne og gør det også muligt at afgive høringssvar digitalt og direkte fra den side eller det afsnit svaret drejer sig om. Derved lægger planstrategien sig i forlængelse af en række andre indsatser Rudersdal Kommune gør for at tilbyde fleksible og digitale løsninger, som kan bruges ’i marken’ på fx tablets eller mobiltelefoner og som frem for alt også gør det muligt at fokusere hurtigt på bestemte geografiske områder eller temaer.

"Vi vil i den kommende tid give borgerne og andre interesserede mulighed for at gå i dialog med os som politikere, om hvordan kommunen skal udvikles over de næste mange år. Rudersdal Kommune har mange styrker, som vi meget gerne vil fastholde og udvikle," siger Jens Ive.

Publiceret 15 June 2019 10:00