Formand for Grundejerforeningen Skovly, Søren Snitker (th) indgav flere høringssvar til planerne om plejehjem på De Røde Baner. Han er skuffet over, at de ikke i højere grad er blevet fulgt. Privat foto

Formand for Grundejerforeningen Skovly, Søren Snitker (th) indgav flere høringssvar til planerne om plejehjem på De Røde Baner. Han er skuffet over, at de ikke i højere grad er blevet fulgt. Privat foto

Plejehjemsplaner på De Røde Baner godkendt trods borgeres indsigelser

Borgerinvolveringen har været stor i planerne om et plejehjem på De Røde Baner i Holte. Foreninger kritiserer, at forslagene ikke er fulgt

Af
Mikkel Brøgger Petersen

13 høringssvar var dumpet ind hos Rudersdal Kommune, da endnu et afsnit blev skrevet i den tre år lange føljeton om et plejehjem på De Røde Baner.

Og mens politikerne foretog ændringer for at imødekomme nogle af indsigelser, så læste flere skuffede borgere referatet fra det seneste byplanudvalgsmøde, hvor forvaltningens indstilling blev godkendt. Elisabeth Ildal (LA) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen skal nu behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Formand for byplanudvalget, Axel Bredsdorff (L), understreger dog, at man har gjort historisk meget for at involvere borgerne.

"Jeg forstår godt frustrationerne, men processen om lokalplanen har været den med størst borgerinvolvering," siger han.

Lyttede ikke

Vi starter med de skuffede borgere, og hvad de gerne så ændret.

Talsperson for Ejerlavet Kuben, Line Krieger Bystrup, som tæller 33 huse, forstår ikke, at man giver borgerne valgmuligheder, men ikke vil rette sig efter deres ønsker.

"Vores hovedanke er, at kommunen ikke har lyttet. Det er mærkeligt at nedsætte et kontaktudvalg og bede om vores pointer. Og så ikke lytte til os. Et enigt kontaktudvalg bad om byggeri i ét plan. Vi kunne vælge to plan, halvandet plan og et plan, og alle beboerne i nærheden foretrak et plan, og det respekterede man ikke," siger hun.

Samme kritik fremsætter Grundejerforeningen Skovly.

"Grunden ligger midt i et stort villaområde omfattende flere bebyggelser fra 1960 og fremefter, hvor det generelt kun er tilladt at bygge i ét plan. Skovlyskolen er således også opført i ét plan. GF Skovly, Ejerlavet Kuben, skolebestyrelsen og børneinstitutionen Frederik Clausens Vænge foretrak, at de cirka 70 boliger blev opført i ét plan, vel vidende at det betød, at byggegrænsen ville komme lidt tættere på villaerne," siger Søren Snitker, der taler på vegne af grundejerforeningen, og tilføjer:

"Det var en stor skuffelse, at kommunen ikke fulgte sine borgers velbegrundede og klart udtrykte ønsker."

Til utilfredsheden siger Axel Bredsdorff:

"Diskussionen kommer for sent, for vi tog stilling til det for to år siden. Det har været behandlet i kontaktudvalget. På nuværende tidspunkt vil det ikke være muligt at ændre. Da det blev diskuteret i kontaktudvalget, var der to synspunkter: Hvis man bygger ét plan får man mere bebyggelse, så det kommer tættere på naboerne. Bygger man delvist i to etager, kan man trække byggeriet længere væk fra villaerne. Den nuværende plan er, at nu har man fået et bredt grønt område mellem plejehjemmet og bebyggelsen Skovly Mark," siger han og tilføjer:

"Dengang, det blev diskuteret, var der uenighed blandt borgerne."

Ingen ændringer

Et andet håb var, at kommunen tager højde for områdets landskabs- og kulturarvsværdier. Grundejerforeningen Skovly hyrede en arkitekt og en kunsthistoriker, som vurderede konsekvenserne af de nuværende byggeplaner.

"De konkluderer for det første, at kommunens screening for disse værdier er utilstrækkelig, blandt andet i kraft af at skolen tidligere er vurderet af kommunen som havende høj bevaringsværdi," siger Søren Snitker.

"Yderligere finder de, at skolens arkitektur fungerer i kraft af det omgivende beplantningsbælte, hvis træer når op over den to meter høje betonmur. Langs skolens sydside skal beplantningsbæltet vige til fordel for en adgangsvej til plejehjemmet, og hermed også træerne. Uden træerne som baggrund vil skolens betonmur virke som en gold indhegning. Eksperternes påpegning af betydningen af fjernelsen af beplantningsbæltet og opførelsen af en bygning i to etager mellem skolen og Søllerød Naturpark har ikke resulteret i ændringer i planerne," siger han.

Man havde også gerne set, at planerne for adgangsvejen blev ændret.

"Nogle beboere får trafik i baghaven. De har lagt deres huse således, at de er langt fra Skovly Mark. Men deres soveværelsesvindue kommer til at vende ud mod adgangsvejen til plejehjemmet. De vil så sætte et hegn op, og det hjælper måske, men deres huse falder i værdi. Der kommer også mere trafik og mere tung trafik i byggeperioden," siger han og tilføjer:

"Skolevejen for Skovlyskolens elever vil blive mere usikker pga. højresvingende biler til plejehjemmet, deriblandt tung trafik."

Søren Snitker opsummerer:

"De eneste forslag fra offentligheden, der er blevet fulgt, er ønsker fra to naboparceller om yderligere beplantning og støjværn. Til gengæld er adskillige ændringsforslag fremsat af ejeren, inversteringsfonden NREP, blevet efterkommet."

Formand om indsigelserne

Axel Bredsdorff om beplantningen først:

"Vi har langt hen ad vejen imødekommet høringsvarene om beplantning. Man kan ikke bevare alle træer, men vi har bevaret mere, end vi oprindeligt har planlagt pga. indsigelserne. Fastholdelse af det grønne og bevaringsværdige træer og stier er i høj grad tilpasset ønsker fra lokalområdet. Det har vi også gjort i forhold til beplantningsbælter, støjhegn og stier."

Og så arkitekturen:

"Arkitekturen er tilpasset to ting. Området syd for med smuk villabebyggelse i ét plan, og det andet er Skovlyskolen, som er lidt forhøjet og et markant byggeri. Op til skolen tilpasser arkitekturen sig skolen, og ned mod villakvarteret tilpasses byggeriet dét. Ideen er, at ud mod villaerne bygger man i ét plan, op mod Skovlyskolen bygger man i to planer."

Og adgangsvejen:

"Vi har holdt fast i Borgmester Schneiders Vej. Der er modstridende interesser blandt beboere på de veje, der var i spil, og sådan vil det altid være. Vores opgave er ud fra en trafiksikkerhedsvurdering at beslutte det mest hensigtsmæssige. Og vi har peget på udkørsel til Borgmester Schneiders Vej for den har både fortov, cykelsti og vejbane," siger byplanudvalgsformanden.

Positiv overraskelse

Én væsentlig ting er dog ændret. Muligheden for en 46 meter antennemaste er blevet skrottet efter indsigelser. Det kalder Søren Snitker for den største positive overraskelse.

"Vi reserverer altid mulighed for antennemaster i lokalplaner, men i dette tilfælde giver det ikke mening, fordi Holte Fjernvarme ligger på den anden side med skorsten, hvor det er mere oplagt at placere masten. Placeringen af en antenne ved Søllerød Naturpark og et børnemiljø var ikke optimal, så vi har lavet en undtagelse, fra hvad vi plejer at gøre," siger udvalgsformanden.

Publiceret 18 June 2019 11:30