Efter sommerferien kan børnene i børnehaveklasse til 3. klasse se frem til en lidt kortere skoleuge. Modelfoto

Efter sommerferien kan børnene i børnehaveklasse til 3. klasse se frem til en lidt kortere skoleuge. Modelfoto

Kortere skoledag på vej til børnene i Rudersdal

En justering af folkeskoleloven gør, at elever i de mindste klasser fra næste skole år skal have færre timer i skolen. Samtidig sænkes antallet af timer i den understøttende undervisning

Af
Anne Dahl Kristensen

Tilbage i maj blev en ændring af folkeskoleloven endeligt vedtaget. Det betyder, at børnene i børnehaveklasse til tredje klasse fremover skal have færre timer i skolen.

Konkret er der tale om, at det årlige minimumstimeantal sættes ned fra 1.200 timer om året til 1.110 timer om året for børnene i børnehaveklasse og til tredje klasse. Der er dog tale om et minimumsantal, så skolerne har hver især mulighed for at gøre skoledagen længere.

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget blev orienteret om lovændringen på deres seneste møde, og samtidig præsenteret for de lokale ændringer.

To af kommunens 12 folkeskoler har valgt at lægge sig lidt over det timeantal, som børnene som minimum skal undervises i. Det gælder Vangeboskolen, som fra skoleåret 2019/20 vil give eleverne 1132 timer om året og Dronninggårdskolen, som vil give eleverne 1120 timer om året. De øvrige 10 skoler giver børnene 1110 timer om året.

Et skoleår består typisk af 40 uger med undervisning fordelt på 200 dage. Det betyder derfor, at der med ændringen i timeantallet fremover vil undervises 28,3 timer om ugen på Vangeboskolen, 28 timer om ugen på Dronninggårdskolen og 27,75 timer om ugen på de øvrige 10 skoler.

Finansieringen mangler

For eleverne i 4. klasse og opefter er der med lovændringen ikke umiddelbart lagt op til kortere skoledage. Men skolerne har mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om lov til at reducere i den understøttende undervisning med op til 80 timer om året.

Det har alle skoler på nær Vangeboskolen og Vedbæk Skole ansøgt om. Skolerne har i deres ansøgning skulle redegøre for, hvor mange ressourcer de i så fald vil spare, og hvordan de vil anvende en tilsvarende ressource i den resterende undervisning.

Det er endnu ikke afgjort, hvordan ændringerne skal finansieres. Man afventer en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

Som en del af den ændrede lov gøres forsøgsordningen med at placere konfirmationsforberedelsen inden for den samlede skoledag også permanent. 10 af de 12 skoler i Rudersdal deltog i denne forsøgsordning, men alle skoler har nu meddelt, at de ønsker at placere konfirmationsforberedelsen inden for den afkortede skoledag.

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget godkendte på deres seneste møde skolernes ansøgning om at reducere timeantallet for den understøttende undervisning. Derudover tager man sagen op igen, når der ligger en aftale mellem KL og Regeringen klar om finansieringsdelen.

Publiceret 21 June 2019 11:30