Ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var op mod 100 forældre og børn mødt op for at demonstrere imod det fremlagte forslag om sammenlægning af skoler. Denne gang var det især forældre fra Bistrupskolen og Høsterkøb Skole, der var mødt op. Foto: Anne Dahl Kristensen

Ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var op mod 100 forældre og børn mødt op for at demonstrere imod det fremlagte forslag om sammenlægning af skoler. Denne gang var det især forældre fra Bistrupskolen og Høsterkøb Skole, der var mødt op. Foto: Anne Dahl Kristensen

Forældre til politikere: "Vil I garantere, at børnene ikke skal skifte skole før i udskolingen?"

Ovenstående var et af de spørgsmål, som medlemmerne af kommunalbestyrelsen onsdag blev mødt med, da mange forældre igen demonstrerede mod den nye skolestruktur foran rådhuset

Af
Anne Dahl Kristensen

Normalt plejer der at være tavshed og tomhed på tilhørerrækkerne, når der afholdes kommunalbestyrelsesmøder en gang om måneden på rådhuset i Holte. Men igennem det sidste halve år har der hver gang været massevis af borgere, der er mødt op for at give deres mening til kende.

De kommer alle med det samme formål. Nemlig for det første at give deres utilfredshed til kende i forhold til det fremlagte forslag om ny skolestruktur, og for det andet at stille spørgsmål til politikerne og dermed blive klogere på processen.

Se flere billeder her:

Onsdag var proceduren den samme. Op mod 100 forældre og børn var mødt op med farvestrålende bannere, og samlet i en halvcirkel uden for rådhuset sang de sange og råbte kampråb imod politikernes planer.

Denne gang var det især forældre og børn fra Bistrupskolen og Høsterkøb Skole, som var mødt op. Som ved de tidligere demonstrationer var forældrene bekymret for de fremtidige planer om sammenlægning af skoler, og det var naturligt nok fremtiden for Bistrupskolen og Høsterkøb Skole, som der blev spurgt ind til.

Garantien udeblev

De fremmødte fulgte med ind i rådssalen for at benytte sig af den spørgetid, som der altid er forud for et kommunalbestyrelsesmøde. Og det første spørgsmål kom fra Serap Erkan, der på vegne af forældrene på Bistrupskolen spurgte ind til eventuelle fremtidige flytning af elever.

"Vil kommunalbestyrelsen give en matrikelgaranti til indskolingselever, således at de i givet fald først skal skifte matrikel, når de skal starte i udskolingen," lød en del af spørgsmålet.

Og til det svarede borgmester, Jens Ive (V):

"Der bliver ikke truffet nogle beslutninger i en høringsperiode. Det er et relevant synspunkt, som skal tages med ind i overvejelserne."

Borgmesteren udtrykte samtidig glæde over, at det ikke er i udskolingen, at forældrene ønsker en matrikelgaranti.

Betydning for lokalsamfundet

Men en eventuel flytning af de ældste elever er dog noget, som også optager forældrene på Bistrupskolen. De frygter, at Bistrup ender som en soveby, hvis man flytter de ældste elever over på Toftevangskolen i Birkerød.

"Bistrup er i forvejen en by med mange villakvarterer, og hvis vi fjerner de ældste elever, som ellers har sin gang i lokalområdet, så ender det med at blive en soveby," siger Signe Hindberger, der er formand for skolebestyrelsen på Bistrupskolen.

Denne bekymring blev også fremført ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde:

"Det er netop lokalområdet, vi prioriterer. Vi siger, at det er indskolingen og det nære, som er vigtigt. Men de unge, som har været repræsenteret i skolestrukturudvalget, har selv fremført, at de ønsker et større ungdomsfællesskab i de ældste klasser. Så det her sker netop for at støtte op om lokalsamfundet i stedet for at lukke skoler," lød det fra Jens Ive.

Vil det virke?

Primært er det dog økonomien i hele projektet, som forældrene på Bistrupskolen stiller sig undrende over for.

"Vi har jo set denne øvelse udført andre steder i landet, hvor det har vist sig, at man ikke har sparet penge, og at det ikke har fungeret. I skolestrukturudvalgets anbefalinger stod der, at der skulle laves grundige beregninger for hver enkelt skole, men det er ikke sket," forklarer Signe Hindsberger og fortsætter:

"Vi har på Bistrupskolen selv været igennem en omrokering, hvor vi er gået fra tre til to spor, og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Det er en chance man tager, hvor det måske vil fungere. Måske vil det ikke. I værste fald ender vi med at ødelægge otte skoler," fortsætter skolebestyrelsesformanden på Bistrupskolen.

Publiceret 02 July 2019 11:00