Når kommunalbestyrelsen går i gang med budgetforhandlingerne efter sommer, opfordrer forskningschef til at være opmærksomme på en næsten tom kommunekasse og de støt stigende udgifter. Arkivfoto

Når kommunalbestyrelsen går i gang med budgetforhandlingerne efter sommer, opfordrer forskningschef til at være opmærksomme på en næsten tom kommunekasse og de støt stigende udgifter. Arkivfoto

Cepos: Kommunale udgifter er faldet, men kassen er ved at være tom

Rudersdal Kommune har ifølge tænketank tilpasset sig et faldende udgiftsbehov, men der er få penge i kommunekassen. En funktionærfamilie kan spare 5.000 kr. om året, hvis man gør som i Vejle

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Udgiftsbehovet er faldet, og Rudersdal Kommune har formået at tilpasse brugen af penge herefter. Men på langt sigt skal kommunen alligevel være opmærksom på, at den over de seneste valgperioder alligevel nærmer sig landsgennemsnittet, når det kommer til udgifter i forhold til udgiftsbehov. Spørgsmålet er, om det har gjort borgerne gladere.

Sådan lyder vurderingen fra Cepos’ forskningschef, Henrik Christoffersen, som Rudersdal Avis har fået til at se den kommunale økonomi efter i sømmene.

På den anden side af sommerferien venter de årlige budgetforhandlinger. Borgmester Jens Ive (V) fortæller om en meget stabil økonomi, hvor man især vælger at fokusere på skoleområdet.

Men er der alligevel plads til forbedringer? Rudersdal Avis har som et konstruktivt indspark bedt Henrik Christoffersen gennemgå finanserne for at se, hvordan de har udviklet sig det seneste år, og hvor der er plads til forbedringer.

"Hovedhistorien for Rudersdal Kommune er i år, at udgiftsbehovet er lettet, og at Rudersdal Kommune har reageret ved at sætte udgifterne lidt ned, når vi regner i faste priser," siger Henrik Christoffersen, som til sammenligning ser, at nabokommunen Lyngby-Taarbæk Kommune har reageret på faldende udgiftsbehov ved at bruge flere penge.

Ændret sammensætning af befolkningen

Årsagerne til faldet i udgiftsbehovet skal ifølge Cepos’ forskningschef findes i befolkningssammensætningen. Cepos bruger Indenrigsministeriets tal til at måle den såkaldte sociale tyngde, som måler socioøkonomiske forhold.

Udgiftsbehovstallet i 2018 var på 65, hvilket var noget af det laveste i hele landet. Det tal er faldet yderligere til 63 i indeværende år.

"Det er ikke, fordi der har været en eksplosion i indkomstgrundlaget. Det handler i stedet om, at det går godt med beskæftigelsen i Danmark, og det mærker man ikke mindst i kommuner som Rudersdal. Og så handler det også om, hvem der er flyttet til kommunen," siger Henrik Christoffersen.

Det har altså fået udgiftsbehovet til at falde. Målt i kroner og øre var Rudersdal Kommunes udgiftsbehov i 2018 på 58.309 kroner per indbygger. Det er i 2019 faldet til 56.501 kroner per indbygger.

Som tidligere nævnt har Rudersdal Kommune reageret forskelligt fra sin nabokommune på faldende udgifter. Det kan dog skyldes, at pengebeholdningen gjorde det nødvendigt.

"Lyngby-Taarbæk Kommune har mange penge i kassen, mens Rudersdal Kommune har få penge i kassen. Ud fra Indenrigsministeriets opgørelser, så er Rudersdals likviditet meget lav, men den klarer lige netop ministeriets mindstekrav," siger Henrik Christoffersen.

Om det er et sundhedstegn, at pengene ikke hober sig op i kommunekassen, kan diskuteres, siger forskningschefen.

"Det er borgernes penge, og kommunen har nappet dem fra borgerne. En kommune skal have en vis likviditet for at sikre en fornuftig drift, men en generel tendens er, at kommunerne ophober flere af borgernes penge, og det er nået ud over, hvad der er sundt," vurderer Henrik Christoffersen.

Gode råd

Selv om Rudersdal Kommune altså går mod, hvad Cepos’ forskningschef ser som en usund tendens, ved ikke at lade pengene blive i kommunens lomme, så er der plads til forbedringer. For hvis Rudersdal Kommune var ligeså udgiftseffektive som landets bedste kommune, Vejle, så er der penge at spare for borgerne.

"Hvis Rudersdal Kommune blev drevet ligesom Vejle Kommune, så vil en typisk funktionærfamilie på et år spare godt 5.000 kroner. Så det er dog ikke, fordi udgifterne er skruet så højt op i Rudersdal Kommune, som man ser andre steder i landet," siger Henrik Christoffersen, som slutteligt giver sin vurdering af, hvad kommunalbestyrelsen bør have fokus på til de kommende budgetforhandlinger.

"Den kritiske likviditet forstået på den måde, om man er tæt på at stå med ryggen mod muren. Og så skal man også være opmærksom på, at udgifterne i forhold til udgiftsbehovet nærmer sig landsgennemsnittet. Det er stille og roligt steget, mens kassen nærmer sig nul. Det er en langsigtet udvikling, som hverken er holdbar eller fornuftig. Rudersdal har behov for at se på den langsigtede udvikling, for de førnævnte forhold er skredet over de seneste valgperioder, og det bør man være opmærksom på," lyder vurderingen fra Cepos’ forskningschef.

Publiceret 09 July 2019 11:00