Et forsøg i Søllerød Sø kan forhåbentlig bidrage til at forbedre den generelle vandkvalitet i søerne. Arkivfoto

Et forsøg i Søllerød Sø kan forhåbentlig bidrage til at forbedre den generelle vandkvalitet i søerne. Arkivfoto

Nyt forsøg i Søllerød Sø skal bane vejen til bedre vandmiljø

DTU er i øjeblikket i gang med et forsøg i Søllerød Sø, som forhåbentlig kan bidrage til generelt at forbedre miljøtilstanden i søer

I de næste to år vil Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU (Danmarks Tekniske Universitet) udføre forsøg i felten, der potentielt kan medvirke til at forbedre miljøtilstanden i danske søer. Og et af disse forsøg finder sted lokalt i Søllerød.

Det skriver Rudersdal Kommune på deres hjemmeside.

Miljøtilstanden i mange søer er i dag ikke tilfredsstillende. Den primære årsag er den store mængde af næringsstoffer (fosfor), der gennem årene er blevet ophobet i søens bundlag, og som især i løbet af sommeren kan blive frigivet til søvandet og medføre kraftig opvækst af alger.

DTU vil i Søllerød Sø afprøve en metode til at fastholde fosforen i søens bundlag, så næringstofferne ikke frigives, og Rudersdal Kommune har derfor givet DTU tilladelse til i de kommende to år at gennemføre forsøgsprojektet i Søllerød Sø.

Særligt udvalgt sø

DTU har tidligere afprøvet metoden i laboratorie og i små forsøgsopstillinger, men for at kunne få de bedste og mest realistiske resultater har DTU nu behov for et såkaldt pilotforsøg i den virkelige verden, og valget er faldet på Søllerød Sø.

Forsøgsopstillingen omfatter både et mindre nedgravet anlæg på land samt et anlæg i selve søen. Området i søen er afmærket med bøjer, og Rudersdal Kommune anmoder i den forbindelse beboere og gæster om så vidt muligt ikke at færdes i forsøgsområdet.

Forsøget fungerer på samme måde som et lignende projekt i Furesøen. Der pumpede man ren ilt ned til søbunden, så den bedre kunne ånde. Men i Søllerød Sø bruger man i stedet metalnet, som betyder, at de særlige baketier, der naturligt bor i søen kan "ånde" igennem elektronerne.

Forsøget finder sted i den nordlige ende af søen, hvor det tykkeste lag slam er. Konkret er der tale om en række net i rustfrit stål, som sænkes ned i vandet. Fra alle disse net løber en ledning igennem søbunden til land, så man kan måle virkningen.

Kort sagt giver man søbunden en 'elektrisk snorkel', så søen igen kan ånde.

Hvis forsøget viser sig at være en succes, vil det betyde færre algeopblomstringer, mindre dårligt lugt, klarere vand, et rigere dyreliv og mindre slam på bunden af søen.

Alle omkostninger i forbindelse med pilotprojektet afholdes af DTU.

adk

Publiceret 14 July 2019 10:00