Der etableres to nye, små sæer i Vaserne. Arkivfoto

Der etableres to nye, små sæer i Vaserne. Arkivfoto

Vaserne får to nye søer

To nye søer etableres i Vaserne

På baggrund af byplanudvalgets vedtagelse 3. april 2019 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af to nye søer, som skal indgå i et større plejeprojekt under EU's RigKilde-LIFE-projekt.

Det skriver Rudersdal Kommune på deres hjemmeside.

Der er tale om to lavvandede vandhuller, som vil ligge relativt skjult bag Bistrup Renseanlæg. De vil have en størrelse på cirka 10 meter x 25 meter.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 22. juli 2019.

adk

Publiceret 28 July 2019 11:00