Især frygten for skolelukninger har tidligere sendt børn og forældre på barrikaderne.

Især frygten for skolelukninger har tidligere sendt børn og forældre på barrikaderne.

Ny skolestruktur i Rudersdal: Invitation til åbne møder i Nærum og Birkerød

Møderne om den nye skolestruktur finder sted på Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium den 26. og 27. august

Rudersdal Kommune inviterer i den kommende uge til i alt fire møder om de foreslåede sammenlægninger af skolerne to og to til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse.

I invitationen skriver Rudersdal Kommune:

Folkeskolen i Rudersdal har et godt udgangspunkt. Men det solide grundlag er økonomisk udfordret af et faldende elevtal. Der er derfor behov for at se på en ny skolestruktur, for at der kan fastholdes et stærkt fundament og en robust folkeskole, hvor eleverne blomstrer i deres skoletid og er bedst muligt rustede til tilværelsen efter folkeskolen. Børne- og Skoleudvalget foreslår blandt andet, at sammenlægge kommunens skoler to og to til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra næste skoleår.

På møderne er det muligt at høre nærmere om politikernes overvejelser og om, hvordan dagligdagen bliver for skoleeleverne i takt med at planerne bliver gjort til virkelighed. Hele Børne- og Skoleudvalget deltager i mødet.

Det er muligt at orientere sig nærmere om planerne om ny skolestruktur, baggrunden herfor mv. på https://skole.rudersdal.dk/. Her vil man også over det næste år kunne læse nærmere om, hvordan planerne bliver gjort til virkelighed.

Her holdes møderne

Der afholdes to møder mandag den 26. august på Nærum Gymnasium:

• Kl. 17.00-19.00 for Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole

• Kl. 19.30-21.30 for Nærum Skole og Vangeboskolen

Der afholdes to møder tirsdag den 27. august på Birkerød Gymnasium:

• Kl. 17.00-19.00 for Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

• Kl. 19.30-21.30 for Bistrupskolen og Toftevangskolen

Aftenens program:

Velkomst og kort oplæg ved formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen

· Hvorfor ændre skolestrukturen ved at sammenlægge skolerne?

· Hvad betyder det for økonomien på jeres skole?

· Hvad er erfaringerne fra andre kommuner?

Plenumdrøftelse

Pause

Kort oplæg ved formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen

· Hvad betyder en ændret skolestruktur for dit barn?

· Hvad kommer der til at ske og hvornår sker det?

Plenumdrøftelse

Tak for i aften

Publiceret 21 August 2019 15:35