Et bredt panel fra de lokale politiske partier diskuterede skolestruktur og seniorboliger på Folkemødedagen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Et bredt panel fra de lokale politiske partier diskuterede skolestruktur og seniorboliger på Folkemødedagen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Lokalpolitikerne debatterede de unge og de ældre

Den kommende skolestruktur og et værdigt ældreliv var emnerne til folkemødedagens store afsluttende kommunaldebat.

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

DEBAT En time går hurtigt, når ni lokalpolitikere gerne vil til orde om de varmeste debatemner i Rudersdal Kommune. Det handlede om den kommende skolestruktur og rammerne for de ældre, da Rudersdal Folkemødedag sluttede af med den store kommunaldebat.

Her måtte Rudersdal Avis' redaktør Lars Schmidt holde streng justits over taletiden - specielt da politikerne skulle tale om den kommende skolestruktur, som optager mange sind i Rudersdal Kommune for tiden.

"Hvad bliver bedre, når den ny struktur er trådt i kraft," lød spørgsmålet fra ordstyreren, og det var der mange bud på.

"Jeg er bange for, at det eneste, der med sikkerhed bliver bedre, er driftsøkonomien," lød dommen fra Alternativets Henrik Hjortdal, mens socialdemokraten Kristine Thrane, som har været med til at udarbejde forslaget, var noget mere optimistisk:

"Vi gør selvfølgelig det her, fordi vi håber, der er mange ting, der bliver rigtig meget bedre. Problemet er, at der er mange færre elever, end før i tiden. Derfor bliver vi nødt til at gøre det. Økonomien bliver bedre og for at have en god skole, bliver du nødt til at have en god økonomi," lød hendes svar.

Et værdigt ældreliv

Fyrre minutter med uenighed og argumenter for/imod det varmeste emne i Rudersdal for tiden, bevægede diskussionen sig over mod de ældre. For dem bliver der - modsat folkeskoleelever - kun flere af i Rudersdal Kommune.

Hvad mangler Rudersdal Kommune til at være gearet til den store gruppe ældre, der kommer om få år, spurgte ordstyreren og gav hver panelist 20 sekunder.

Svarene ultrakort:

K: Målrettet arbejde med rekruttering

EL: Flere penge til området

S: Rekruttering er hovedproblemet fremover.

V: Vi skal blive ved at være ambitiøse og gå nye veje.

Lokallisten: Se på, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde.

LA: Bedre arbejdsmiljø og sunde og glade medarbejdere.

Alt.: Vi skal finde en måde, medarbejderne trives og udvikles på, og få de frivillige kræfter mere i spil.

SF: Vi skal nytænke området i samarbejde med de ældre. Mere tid og bedre økonomi.

R: Borgerdialog – og involvering er helt afgørende.

Paneldeltagere:

Birgitte Schjerning Povlsen (K), Kristine Thrane (S), Axel Bredsdorff (Lokallisten), Henrik Hjortdal (Alt.), Court Møller (R), Stefan Skrubbeltrang (SF), Elisabeth Ildal (LA), Erik Mollerup (V), Jacob Jensen (EL).

Publiceret 04 September 2019 08:00