Lokalbiblioteket står til at blive nedlagt i sin nuværende form. Arkivfoto

Lokalbiblioteket står til at blive nedlagt i sin nuværende form. Arkivfoto

Vedbæk Lokalbibliotek står til lukning

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Budget Kommunen fattes penge, og derfor er fagudvalgene under kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune netop nu ved at finde ud af, hvad man skal og ikke skal bruge penge på i det kommende års budget.

Og det ser blandt andet ud til at gå ud over boglånerne i Vedbæk.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget skal nemlig onsdag 11. september behandle et forslag fra forvaltningen om at nedlægge Vedbæk Lokalbibliotek.

Det vil spare kommunen 915.000 kroner årligt på bibliotekets drift, og valget begrundes blandt andet i, at biblioteket, som har hjemme på Vedbæk Skole, kun i ringe grad bliver brugt som folkebibliotek, men de facto fungerer som et skolebibliotek.

Biblioteket har analyseret brugen af Vedbæk Bibliotek og har blandt andet fundet, at både andelen af indmeldte voksenlånere og -udlån er væsentligt mindre end på kommunens øvrige biblioteker.

Forslaget 1. behandles i Kultur- og Fritidsudvalget nu på onsdag, men kommunen er allerede i dialog med Vedbæk Skole om forslaget.

Publiceret 09 September 2019 08:00