Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget, vil i dialog med Region Hovedstaden. Pr-foto

Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget, vil i dialog med Region Hovedstaden. Pr-foto

Rudersdal har svært ved at tilbyde rettidig genoptræning

Rudersdal Kommune får genoptræningsplaner for sent fra hospitalerne i næsten hver femte tilfælde. Det betyder, at kommunen ikke altid kan tilbyde genoptræning, inden for de lovpligtige syv dage.

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Genoptræning Siden juli 2018 har borgere, som har været indlagt og behov for genoptræning, har ret til at få tilbudt det af din kommune, inden for syv dage efter at være blevet udskrevet.

Men det er i mange tilfælde svært for for eksempel Rudersdal Kommune. Det er nemlig hospitalerne, som vurderer, om en patient har brug for genoptræning efter udskrivning - og de sender ofte genoptræningsplanerne for sent til kommunen, oplyser formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen (K):

"I Rudersdal Kommune gør vi alt for at overholde kravet om maksimalt syv dages ventetid på gentræning. Desværre er kommunens vilkår svære, for vi oplever, at vi ikke altid modtager genoptræningsplanen samme dag, en borger udskrives fra hospitalet. Helt konkret har vi i Rudersdal i 2019 modtaget 17 procent af alle genoptræningsplaner efter udskrivningsdagen. Det betyder, at vi desværre har ringe mulighed for at tilbyde borgerne træning hurtigst muligt og inden for de syv dage," siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Et fælles problem

Birgitte Schjerning Povlsen er ikke ude efter at lægge ansvaret fra sig, men der skal gøres noget for at løse problemet:

"Vi er klar over, at personalet på hospitalerne er pressede og er derfor ikke ude på at pege fingre. Men det er vigtigt at få en dialog i gang med ledelsen i Region Hovedstaden om vores fælles udfordring, siger hun.

Udvalgsformandens partikollega i kommunalbestyrelsen, Christoffer Buster Reinhardt, vil rejse sagen i Region Hovedstaden, hvor han selv sidder som formand for regionens sundhedsudvalg:

"Jeg synes ikke, det er i orden, at 17 procent af Rudersdal-borgerne ikke får deres genoptræningsplan ved udskrivelse. Sagen vil blive rejst overfor hospitalsdirektionerne. Det handler blandt andet om, at der ikke er lige så mange fysioterapeuter på vagt i weekenden, men undskyld mig; patienter bliver også udskrevet i weekenden, og det skal ikke gå ud over patienten at kalenderen siger lørdag eller søndag" siger Christoffer Buster Reinhardt i en pressemeddelelse.

Publiceret 10 September 2019 08:00