Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook (tv) og tovholder på Rudersdal Kommunes kommende biblioteksstrategi Lene Holmstrøm fortæller om biblioteks evige udvikling. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook (tv) og tovholder på Rudersdal Kommunes kommende biblioteksstrategi Lene Holmstrøm fortæller om biblioteks evige udvikling. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Fremtidens bibliotek tager form

Hvad bibliotekerne skal bestå af, og hvad rammerne skal være, er politikere, forvaltning og borgere gået i gang med at debattere. Rudersdal Avis portrætterer biblioteket anno 2019

Af
Mikkel Brøgger Petersen

KULTUR På bibliotekerne i Rudersdal Kommune får tiden ikke lov at stå stille, for borgernes behov ændrer sig i en verden med omsiggribende digitalisering, og dagene med et bibliotek som et sted, hvor man primært låner bøger, hører fortiden til.

Det fortæller bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook, som sammen med udviklingskonsulent og tovholder på den nye, kommende biblioteksstrategi, Lene Holmstrøm, tager imod på Birkerød Hovedbibliotek.

Bibliotekerne har et løbende behov for at genopfinde sig selv. De senere år har der blandt andet været en massiv nedgang i udlån af musik, ligesom der har været markant nedgang i interessen for fysiske lydbøger.

Udviklingen bringer dog nye muligheder. Og bibliotekerne har om nogen været en offentlig institution, som har understøttet digitaliseringsbølgen. Det er sket med hjælp til borgere med fx Borger.dk og Rudersdal Kommunes digital selvbetjeningstilbud, fortæller Maria Nielsen Westbrook, som spår, at bibliotekerne i fremtiden skal hjælpe borgerne med fx sikkerhed online og beskyttelse af borgernes data.

Og så er bøgerne rent faktisk fortsat et hit, selv om tendens på landsplan er, at udlån er faldet, fortæller Maria Nielsen Westbrook. I forhold til første halvår 2018, har bibliotekerne i Rudersdal oplevet en fremgang i udlån på 4,1 procent, fortæller hun.

Biblioteket anno 2019

Spørgsmålet om, hvad bibliotekerne skal tilbyde borgerne, og i hvilke rammer det skal foregå, er i øjeblikket oppe i luften.

Rudersdal Kommune er både i gang med at udarbejde en biblioteksstrategi og en biblioteksstruktur. Strategien handler om bibliotekernes indhold, strukturen om, hvordan de 10 procents arealproduktion, kommunalbestyrelsen har vedtaget for hele kommunen, skal påvirke bibliotekerne.

Maria Nielsen Westbrook fortæller, at man stadig er et stykke fra at kunne fortælle, hvad strategien og strukturen konkret skal indeholde. Men hun fortæller, hvordan biblioteket anno 2019 adskiller sig fra den traditionelle opfattelse, og hvad borgerne i fremtiden kan forvente af biblioteket.

Formidlingen har fx antaget andre former end tidligere. På Hovedbiblioteket har man stor succes med at nå nye grupper af borgere med nye måder at formidle på.

"Det har været en succes med at streame foredrag fra Aarhus Universitet, som vi viser. Og så har vi en masse vidensressourcer, som vi kan supplere med. Gennem streamingen har vi nået nye målgrupper, blandt andet mænd i den erhvervsaktive alder og unge," fortæller Maria Nielsen Westbrook.

"Biblioteket skal være et tilbud til folk i alle aldre, og det kan være svært. Men vi er blevet opmærksomme på, at vi skal være aktive, uanset hvor i livet, man er," siger Lene Holmstrøm.

Lystlæsning

Én af de opgaver, som særligt bibliotekerne kan løfte, er børns læsning. Og den er i fokus.

"Pigerne er også faldet af på den, når det kommer til læsning. Men læsning er en forudsætning for det videre uddannelsesniveau, så vi ser på, hvad bibliotekerne kan gøre," fortæller Maria Nielsen Westbrook.

"Fokus har meget været på den tekniske del af læsningen. Men undersøgelser viser, at lystlæsning giver større empati, forståelse og refleksion, og skolerne er enige i, at det er værdifulde kompetencer, men fokus har meget været på tests. Vi skal hjælpe med at udbrede lystlæsningen," siger Lene Holmstrøm.

Litteratur på recept

Litteraturformidlingen er én af kerneopgaverne, og en særlig ting, som bibliotekerne kan. Men fremover kan formidlingen også løfte andre opgaver i kommunen.

"I Rudersdal Kommune er der fokus på mental sundhed, og vi ser på, hvordan vi kan hjælpe der. I Jylland har man litteratur på recept, og det kan være guidede fælleslæsninger eller litteraturvandringer til stressramte, for at læse og drøfte litteratur kan have en healende effekt, og som bibliotek kan vi være med til at understøtte det. Vi vil gerne prioritere mere af det," fortæller Maria Nielsen Westbrook.

Bibliotekerne er også et rum, som skal være demokratiunderstøttende. Og i en samtid med en kakofoni af sociale medier, misinformation og øget polarisering tjener biblioteket som et informativt fyrtårn i et oprørt hav.

"Samtiden kalder på tid til eftertanke og refleksion. Vi er inspireret af højskolernes og friskolernes koncept om frirummet, som giver tid til at tale ud og lytte. Det vil vi prøve af. Så når vi skal diskutere biblioteket som fysisk rum, skal politikerne udsættes for en frirumsdebat, hvor man diskuterer bibliotekets rolle som demokratiunderstøttende," siger Maria Nielsen Westbrook.

De første spæde skridt er taget i bestræbelserne om en ny biblioteksstrategi og en ny biblioteksstruktur. Der har været oplæg om "den store hvorfor-fortælling om de kommunale biblioteker" og over sommeren har forældre, bedsteforældre og samarbejdspart-

nere været inviteret under temaet børns læsning.

Lang vej

I efteråret venter blandt andet bibliotekets rolle som "rum for demokratiudfoldelse og relationsskabelse".

Det er dog først i starten af foråret, at man skriver et udkast til den nye strategi og struktur, som Rudersdal Kommune forventer at kunne fremlægge omkring maj eller juni næste år.

Publiceret 12 September 2019 08:00