Er biblioteket rum for den demokratiske samtale? Arkivfoto

Er biblioteket rum for den demokratiske samtale? Arkivfoto

Biblioteket som rum for den demokratiske samtale

Debataften på Hovedbiblioteket i Birkerød om biblioteket som rum for den demokratiske samtale - hvad betyder det for samfundet og for den enkelte borger?

Nogle mener, at demokratiet er under pres på grund af fake news, overvældende informationsstrøm og konspirationsteorier. Det kan som borger være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvor kan man hente viden.

Hvad er mere oplagt end at tænke bibliotekerne med deres folkeoplysningstradition og kerneopgaver om at sikre borgerne oplysning og viden ind i alt dette? I hvert fald er ét af hovedtemaerne i dén biblioteksstrategi, Rudersdal Bibliotekerne er ved at udarbejde, netop: ”Bibliotekets rolle som rum for demokratiudfoldelse og relationsskabelse.”

Skal biblioteket gå nye veje og indtage en mere aktiv rolle som vært for vigtige samfundsdebatter? Det kan du være med til at diskutere på en debataften på Hovedbiblioteket i Birkerød.

To oplægsholdere, Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd, giver hver deres bud på, hvorfor debatter er demokratiunderstøttende, og hvordan debatterne kan fremme det lokale engagement.

Du og dine medborgere kan diskutere oplæggene og komme med synspunkter på, om biblioteket skal spille en større og aktiv rolle og være vært for debatter.

Debatter kan nemlig noget. Det er gennem debat, at vi hører andres meninger og kan blive klogere. Debatter er grundlag for den demokratiske dannelse.

Politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget vil være til stede under hele arrangementet.

Tid og sted: Tirsdag d. 24. september kl. 19 - 21 på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Arrangementet er åbent for alle, det er gratis og man kan bare møde op, da man ikke behøver en billet.

Publiceret 18 September 2019 10:30