Formanden for Handelstandsforeningen i Birkerød, Brian Lund Nielsen (tv.) og formanden for Ejerforeningen Birkerød Bymidte Aage Godt Carlsen er gået sammen om en forretningsplan, som skal sikre fremtiden for Birkerød Bymidte. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Formanden for Handelstandsforeningen i Birkerød, Brian Lund Nielsen (tv.) og formanden for Ejerforeningen Birkerød Bymidte Aage Godt Carlsen er gået sammen om en forretningsplan, som skal sikre fremtiden for Birkerød Bymidte. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Sammen om bymidtens fremtid

"Professionel og strategisk, langsigtet planlægning og ikke mindst samarbejde er nødvendig for at få Birkerød Bymidte til at blomstre."

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Centrum "Ja, det er jo tidligt på dagen, så der er ikke så mange mennesker lige nu," konstaterer Aage Godt Carlsen, mens han kigger ned ad Birkerød Hovedgade en fredag morgen i slutningen af oktober.

Han er formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte, og har sammen med formanden for Handelsstandsforeningen i Birkerød, Brian Lund Nielsen sat avisen stævne for at redegøre for den forretningsplan, de to parter tillige med Rudersdal Kommune tilsammen har udarbejdet. En forretningsplan, som kan være et værktøj til at "sikre bymidtens fremtid," og er resultatet af over et års grundigt arbejde.

For selv om der heldigvis og selvfølgelig kommer mange flere mennesker i hovedgaden senere på dagen, lever Birkerød bymidte, som mange andre bykerner landet over i en presset hverdag og en usikker fremtid på grund af en hård konkurrencesituation - med omkringliggende byer, store butiksområder uden for byerne og ikke mindst handlen på internettet.

Den lange, hyggelige gågade tager sig ellers ganske godt ud i efterårsfarver denne morgen, og Birkerød Hovedgade har da også nogle iboende kvaliteter, som får den til at skille sig ud fra de konkurrerende handelscentre omkring byen. I forretningsplanen har man netop lavet en grundig analyse af Birkerøds potentialer og stærke og svage sider:

"Vi ligger i et område fyldt med velbeslåede og veluddannede mennesker, som har en høj levestandard og derfor et pænt forbrug. Der ligger vi i et smørhul. Til gengæld ligger vi også i en "bermudatrekant" mellem Holte, Farum og Hørsholm," siger Aage Godt Carlsen og fortsætter:

"Der, hvor vi adskiller os fra dem, er ved, at vi har en by. En snoet gade, tre pladser og varieret bebyggelse. Vi kan give folk en ægte byoplevelse i modsætning til de tre andre, som jo er centre. Og så har vi en engageret base af butiks- og ejendomsejere, som selv har hånden på kogepladen," siger han.

At det er en by og ikke et center, skal mere i spil i fremtiden.

" Netop fordi vi er en by, så foregår der andet end det, der foregår rent kommercielt. Her er kulturel aktivitet fra Mantziusgården og bibliotekerne for eksempel og her er en masse aktive foreninger. Derfor er vi også kommet frem til formuleringen: Handel og Kultur. Når du har de to ting, så har du en rigtig by, og det har de svært ved at gøre efter i centrene," siger han.

Trækker i samme retning

Lidt senere, i baglokalet i handelstandsformand Brian Lund Nielsens Kop & Kande-butik, stikker de to formænd gemytligt til hinanden. Men samarbejdet mellem de to parter - lejere og ejere - er velfungerende og også nødvendigt, mener Brian Lund Nielsen.

"Hvis man evner at lave sådan et arbejde her og man evner at kunne se hinanden i øjnene og mødes til en lang række møder over et år, så viser det en vilje og en evne til at kunne samarbejde. Samtidig står man stærkere over for kommunen, når man arbejder sammen og er organiserede," siger han.

Aage Godt Carlsen supplerer:

"Det traditionelle fjendskab mellem ejere og lejere er et flop og uinteressant, når vi står i en strategisk overvejelse. Når vi arbejder på, at en gade som Birkerød Hovedgade skal overleve også i fremtiden, har vi samme interesser. Ejeren vil selvfølgelig stadig have mest mulig leje ud af et lejemål, og lejeren vil stadig helst have det så billigt som muligt. Men når den kontrakt er indgået, så arbejder vi sammen," siger han.

I det hele taget skal alle trække i samme retning og samarbejde til fælles bedste. For alle - ejere, lejere, kunder, borgere og kommunen - vil nyde godt af flere aktiviteter og et mere blomstrende butiksliv, mener de. Mere og flere aktiviteter og bedre fysiske rammer vil tiltrække flere kunder. Det betyder større indtægt til butikkerne, som så kan udvikle sig og gøre bymidten endnu mere attraktiv, hvilket vil tiltrække flere og bedre lejere.

Kunderne vil i hvert fald gerne have noget andet, og måske mere specielt, end det der er nu, mener Brian Lund Nielsen.

"Jeg er jo lidt en magnet for borgernes frustrationer, fordi jeg er formand, og jeg bliver tit mødt med opfordringen om, at jeg da må ”gøre noget" ved de tomme butikslokaler, og kunderne efterspørger i det hele taget et rigere og mere varieret butiksliv i Birkerød. Med forretningsplanen står det nu klart, hvordan strategien skal være, og vi arbejder allerede på det," siger han.

Brug for koordination

Han og Aage Godt Carlsen er begge enige om, at det er de professionelles ansvar at sørge for udvikling i hovedgaden, og for at opnå dette foreslår de to parter en differentierings- og kvalitetstrategi med fokus på øget kundebetjening og positive oplevelser foruden en synligt velholdt og varieret bebyggelse. Og så skal der ansættes en "city manager" eller koordinator, som man kender det fra flere andre byer. En ansat, som skal sørge for, at strategien bliver holdt, at aktiviteter i bymidten bliver kommunikeret ud til kunder og interessenter, og i det hele taget gør alt det arbejde, som butiksejerne nu forsøger at gøre efter lukketid.

"Det vi mangler er en professionalisering. Den forretningsplan, der ligger der, er et produkt af et arbejde, som er udover det daglige. Jeg kan jo ikke udelukkende lave pro bono arbejde for foreningen. Jeg hælder i forvejen oceaner af timer i arbejdet, og det gør Aage jo også. Vi vedstår os vores begrænsninger, og hvis vi skal have en chance i et detailmarked, som bliver stadig skarpere, så skal vi have professionel hjælp," siger han.

Kommunen: ja tak til samarbejde - men nej tak

Ejerforeningen og Handelsstandsforeningen vil derfor meget gerne have, at Rudersdal Kommune går ind i et forpligtende samarbejde om forretningsplanen, og desuden leverer en tredjedel af finansieringen. Det svarer til 400.000 kroner om året; resten af pengene, det vil sige 800.000 kroner, skyder de to andre parter ind i budgettet.

Rudersdal Kommunes Bycenterudvalg har netop drøftet forretningsplanen og taget endelig stilling til en tilbagemelding i forhold til ejerne og butikkerne.

”Udvalget anerkender foreningernes store arbejde med udarbejdelsen af forretningsstrategien og støtter ”kvalitetsstrategien” som hovedperspektiv for udvikling af by- og handelslivet i Birkerød,” lyder den officielle udmelding i protokollatet fra udvalgets seneste møde onsdag 5. november.

Men selvom kommunen støtter strategien i forretningsplanen kan og vil kommunen ikke deltage i et samarbejde på den måde, som ejerne og butikkerne ønsker det: Som et ligeligt samarbejde med et længere perspektiv mellem de tre parter.

”Vi er meget enige i det, der står i forretningsplanen, og vi har jo også taget aktiv del i arbejdet med at udarbejde den. Og vi vil i det hele taget meget gerne samarbejde om, og gøre vores bedste for at understøtte, bymidtens udvikling. Vi kan bare ikke være med på deres model,” siger formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup, og fortsætter:

”Vi kan simpelthen ikke være med til at lønne en person. Det har vi for det første ikke de økonomiske muskler til, og desuden kan man ikke sammenligne os med lignende modeller i Holbæk og Allerød med flere, for vi har ikke ét samlet handelscentrum, som kan trække hele oplandet. Vi har tre bykerner: Birkerød, Holte og Nærum foruden en række andre bysamfund, som vi også skal tilgodese,” siger han.

Til gengæld vil forvaltningen meget gerne stille faglig ekspertise til rådighed for de handlende på andre måder, oplyser Erik Mollerup.

Publiceret 19 November 2019 11:45