Forvaltningen fører løbende tilsyn med, at de aftalte regler overholdes og følger morgentrafikken med skærpet fokus her i starten af byggeperioden, siger Court Møller om trafiksituationen ved Skovlyskolen. Arkivfoto

Forvaltningen fører løbende tilsyn med, at de aftalte regler overholdes og følger morgentrafikken med skærpet fokus her i starten af byggeperioden, siger Court Møller om trafiksituationen ved Skovlyskolen. Arkivfoto

Formand: Vi tager situationen særdeles alvorligt

Politiet burde have fået besked om trafikudfordringerne ved Skovlyskolen, erkender forvaltningschef. Men derudover afviser han kritik fra beboer

Af
Mikkel Brøgger Petersen

BYGGERI Fra Rudersdal Kommune side er trafiksikkerheden ved Skovlyskolen en prioritet, fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Court Møller (R), til Rudersdal Avis.

"Vi tager situationen om elevernes færdsel til og fra skole særdeles alvorligt og har skærpet fokus på det," siger han.

Court Møller og chef for Teknik og Miljø, Allan Carstensen, er blevet forelagt kritikken fra beboer i området og medlem af kontaktudvalget til projektet, Line Krieger Bystrup.

Kritikken lyder blandt andet, at kommunen svigter sit ansvar om sammen med politiet og skolen at sørge for at beskytte børnene mod trafikken fra byggepladsen. Og at hverken politiet eller skolen har været vidende om byggeriet.

"Skovlyskolen har valgt at lade sig repræsentere ved skolebestyrelsesformanden, som også deltog i det seneste kontaktudvalgsmøde 7. oktober, hvor både bygherren og entreprenøren var repræsenteret, og hvor der blev orienteret om byggeriet, opstart og mere," siger Allan Carstensen og fortæller, at kommunens vejspecialister har stillet krav til entreprenøren om sikkerheden, som er helt normal procedure.

"Der har ikke fra skolens repræsentant været udtrykt ønske om deltagelse i færdselsreguleringen fra byggepladsen," siger han og tilføjer:

"Vi orienterer generelt ikke politiet om udkørsler fra byggepladser rundt om i kommunen, men det burde vi nok have gjort her, da det er så tæt på skolen."

Medarbejder på stedet

Line Krieger Bystrup kritiserer også, at sikkerheden ikke var på plads ved byggestart. Her er der uenighed om, hvornår arbejdet startede. Hun mener, at det startede i uge 44, kommunen mener først, byggeriet starter i denne uge.

"De forberedende arbejder, der foregår inde på byggepladsen og med etablering af overkørsler, skaber jo ikke en færdsel, der kan være til fare for cyklende eller gående, idet alle normale foranstaltninger med afmærkning og skiltning foretages. Alligevel har kommunen flere dage haft en medarbejder på stedet for at observere, om der foregik noget arbejde, og vi har hver gang kunnet konstatere, at byggepladsen og indkørslen hertil var aflåst i ved skolestart kl. 7-30-8.15," siger Allan Carstensen.

Den sidste del af kritikken går på, at Rudersdal Kommune lader en privat bygherre stå for at afvikle trafikken, ifølge Line Krieger Bystrup.

Løbende tilsyn

"Det er aftalt, at entreprenøren koordinerer trafik med tunge køretøjer mm. med Skovlyskolen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er ligeledes aftalt med skolen, at den videre informerer om trafikforholdene til forældrene. Forvaltningen fører løbende tilsyn med, at de aftalte regler overholdes og følger morgentrafikken med skærpet fokus her i starten af byggeperioden, så vi har vished om, at trafikken afvikles til og fra byggepladsen på en sikker måde for eleverne," siger Court Møller.

Publiceret 27 November 2019 11:45