Økonomi- og anlægsansvarlig Arne Hübertz inviterer nu sammen med Birkerød Tennisklubs direktør Thomas Wahl og formand for Birkerød Squash Klub Lars Guldbrandt kommunens borgere til at sætte personligt præg på et gigantisk aktivitetscenter i Birkerøds industrikvarter.

Økonomi- og anlægsansvarlig Arne Hübertz inviterer nu sammen med Birkerød Tennisklubs direktør Thomas Wahl og formand for Birkerød Squash Klub Lars Guldbrandt kommunens borgere til at sætte personligt præg på et gigantisk aktivitetscenter i Birkerøds industrikvarter.

Store tanker på Topstykket

Ketsjerkongerne i Birkerød Tennis- og Squashklub har et aktivitetscenter på tegnebrættet, der kan udvikle sig til noget fuldkommen unikt

Af
Af Lars Olrik

Står det til trekløveret Arne, Thomas og Lars, skal matriklen på Topstykket 28 i fremtiden udvides til ikke bare at være et kraftcenter for ketsjersport men også et samlingssted for alle kommunens sportsfolk, uanset hvilken idrætsgren de dyrker.
Initiativtagerne Arne Hübertz, Thomas Wahl og bestyrelsesmedlem Klaus N. Jakobsen fra Birkerød Tennisklub har sammen med Lars Guldbrandt fra Birkerød Squash Klub fostret Visionsprojekt 2020-2025, der omfatter en overordnet game- og handlingsplan for, hvordan et kombineret ketsjer-, bevægelses- og aktivitetscenter kan komme til at tage sig ud.
Fremtidsplanerne er blevet præsenteret for de rette sparringspartnere, og de er faldet i så god jord, at man nu både har Rudersdal Kommune og Dansk Gymnastik- og Idrætsforening med i en styregruppe, der skal arbejde videre med projektet.

Nye tider, nye tiltag

"Vi ønsker grundlæggende at være på forkant med udviklingen uden at gå på kompromis med vore kernekompetencer," fortæller klubdirektør i BTK, Thomas Wahl.
"Derfor indleder vi i samarbejde med DGI og kommunen en forundersøgelse, som skal belyse, hvordan området herude kunne komme til at præsentere sig om 10 år.
Vi har i den forbindelse udfordret traditionel tankegang ved at tænke ud af boksen, hvor tennis og squash kan kobles til mange andre idrætsgrene og fysisk udfoldelse som sådan."
Den tråd tages op af formanden for Birkerød Squashklub, Lars Guldbrandt.
"Konkret har vi siden sidste år brainstormet og visualiseret ideer om flere indendørs tennis- og squashbaner og om, hvordan vi bedst introducerer padeltennis, som er en kombination af tennis og squash, og som er i stærk fremmarch i særligt Sydeuropa," siger han.
"Vi har dog også allerede gjort os mange tanker om udvikling af hele anlægget til et komplet center for motion og bevægelse med tiltag som foreningsfitness, naturfitness, mødested for skoleklasser og lignende, da vi jo både har masser af plads og pragtfulde faciliteter lige uden for døren."

Feedback fra alle sider

I første omgang indbydes en række udvalgte organisationer og virksomheder til at deltage i foranalysen, der har til formål at lodde stemningen for projektet og at indhente endnu flere ideer.
Efterfølgende inviteres borgere og brugere via internetspørgeskemaer og arrangementer i tennis- og squashklubben til også at komme med værdifulde inputs til brug for den fortsatte udvikling.
Resultaterne af foranalysen forventes at ligge klar i midten af januar 2016, og næste skridt manifesterer sig i at etablere dialogen med de kommende slutbrugere.
Dernæst påbegyndes facilitetsbeskrivelser, driftsanalyser og udarbejdelse af egentlige arkitekttegninger, og den samlende rapport forventes færdig i marts 2016.
På avisen følger vi naturligvis de enkelte steps i processen med stor spænding.

Publiceret 10 November 2015 12:00